Kapituła Konkursu Pomorskie dla Seniora - XIII spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Ilustracja - program spotkania
Barbara Bałka

W czwartek 25 czerwca podczas XIII spotkania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej obradowała kapituła konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora". Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagród jedenastu osobom w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior, trzem pracodawcom w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom. Przyznano również nagrody w kategorii – Przyjaciel Seniora, którymi wyróżniono dziesięć osób i organizacji.

Konkurs trwał od dnia 10 marca do 17 czerwca 2020r. Zgłoszenia można było dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora" w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W terminie ustalonym w Regulaminie Konkursu wpłynęło 41 kandydatur: 19 w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 3 w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz 19 w kategorii Przyjaciel Seniora.

Wszystkie zgłoszenia zakwalifikowano do oceny merytorycznej.

W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior Kapituła Konkursu podczas posiedzenia 25 czerwca 2020r. dokonała wyboru 11 laureatów. Podczas oceny zwracano uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań Kandydata na rzecz społeczności lokalnej, aktywność Kandydata wykonywaną w ramach wolontariatu.
Lista laureatów (powiatami)
1 człuchowski    Koczała    - Białek Halina
2 gdański    Kolbudy    - Lenartowski Marek 
3 Gdynia    - Michałowska Jadwiga
4 kościerski    Liniewo    - Stryjewska Anna 
5 malborski    Malbork    - Pliszke Kazimiera 
6 pucki        Puck - Piotrowicz Jan 
7 Słupsk    - Zellma Jerzy 
8 słupski    Kobylnica - Chadrysiak Jadwiga 
9 sztumski    Sztum    - Sitek-Juszczak Aurelia 
10 tczewski    Tczew    - Kiedrowski Ludwik
11 wejherowski    Reda -    Mostek Anna 

W Kategorii Pracodawca przyjazny seniorom - Kapituła Konkursu zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań wskazujących, że Pracodawca zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz promuje współpracę międzypokoleniową / wolontariat  postanowiła uhonorować 3 laureatów w powiatach:
1 Gdańsk - Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
2 Gdynia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
3 powiat pucki Cech Rzemiosł w Pucku 

W kategorii Przyjaciel Seniora Kapituła Konkursu dokonała wyboru 10 laureatów, podczas oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis dokonań wskazujący, że Kandydat wyróżnia się w sposób szczególny w działalności na rzecz osób starszych, aktywność kandydata promuje działania międzypokoleniowe.
Lista laureatów (powiatami):
1. bytowski   Bytów    - Stowarzyszenie seniorzybytów 
2. chojnicki  Chojnice    - Majewska Maria
3. człuchowski Człuchów    - Kułak Marlena
4. Gdańsk - Polak Marta 
5. kwidzyński    Prabuty    - Tatara Ewa 
6. malborski    Malbork    - Kusz Lidia 
7. pucki       Kosakowo    - Dettlaff Karol 
8. Słupsk - Sobisz Zbigniew 
9. słupski  Kobylnica    - Kuliński Leszek 
10.tczewski    Gniew -    Malinowska Zofia 

view szablon artykułu