POMORSKA RADA POLITYKI SENIORALNEJ
Jedenaste spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – 25 maja 2023r.

Jedenaste spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – 25 maja 2023r.

XI SPOTKANIE POMORSKIEJ RADY DS POLITYKI SENIORALNEJ. FOT. ALEKSANDRA SKOWROŃSKA
28.05.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
28.05.2023

Członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej (kadencja 2021-2025) spotkali się 25 maja 2023 r. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady – Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

W sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej obradowali jako Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”.

Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagród 37 laureatom: siedemnastu osobom w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka, czterem pracodawcom w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz szesnastu osobom i organizacjom w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

Konkurs trwał od dnia 24 marca do 28 kwietnia 2023 r. Zgłoszenia można było dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniorów” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W terminie ustalonym w Regulaminie Konkursu wpłynęły 63 kandydatury zakwalifikowane do oceny merytorycznej:
33 w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka,
4 w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz
26 w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

25 maja 2023 r. Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” na podstawie kryteriów określonych w kartach oceny formalnej i merytorycznej dokonała oceny zgłoszonych kandydatur oraz wyboru laureatów w trzech kategoriach Konkursu:

 • Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka,
 • Pracodawca przyjazny Seniorom,
 • Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

W kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka Kapituła Konkursu dokonała oceny poprawnie zgłoszonych kandydatur w każdym z terenów powiatów i miast na prawach powiatu oraz dokonała wyboru 17 laureatów. Podczas oceny zwracano uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań Kandydata na rzecz społeczności lokalnej, aktywność Kandydata wykonywaną w ramach wolontariatu.

Laureaci w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka

 • powiat bytowski – gmina Tuchomie – Ryngwelska Bogumiła,
 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Hapka Edmund,
 • powiat człuchowski – gmina Debrzno –        Hołubowska Zdzisława,
 • Gdańsk – Szajder Jadwiga,
 • powiat gdański – gmina Przywidz – Jakonis Krystyna,
 • Gdynia – Elgert Maria,
 • powiat kartuski – gmina Steżyca – Walkusz Kazimierz,
 • powiat kościerski – gmina Nowa Karczma – Tocha Edward,
 • powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – Stec Ewa,
 • powiat malborski – gmina Malbork – Ruszkowski Jerzy,
 • powiat nowodworski – gmina Ostaszewo – Boksza Barbara,
 • powiat pucki – gmina Puck – Płomień Waldemar,
 • powiat słupski – gmina Kępice – Flegel Jerzy,
 • powiat starogardzki – gmina Smętowo Graniczne – Kaszubowski Franciszek,
 • powiat sztumski – gmina Sztum – Cebula Bogdan,
 • powiat tczewski – gmina Tczew – Kowalska Lidia,
 • powiat wejherowski– gmina Reda – Kaczmarek Michał.

 

W kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom Kapituła Konkursu dokonała oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań wskazujących, że Pracodawca zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz Pracodawca promuje współpracę międzypokoleniową. Kapituła Konkursu postanowiła uhonorować 4 laureatów.

Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom

 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum,
 • powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – Fundacja M.A.P.A. Obywatelska,
 • powiat słupski – gmina Ustka – Spółdzielnia Socjalna Drabina,
 • powiat tczewski – gmina Gniew – Medical Medycyna Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w Gniewie.

W kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów Kapituła Konkursu dokonała wyboru 16 laureatów, podczas oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis dokonań wskazujący, że Kandydat wyróżnia się w sposób szczególny w działalności na rzecz osób starszych i aktywność kandydata promuje działania międzypokoleniowe.

Laureaci w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów

 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Błoniarz Górna Maria,
 • powiat człuchowski – gmina Człuchów – Murdza Wiesława,
 • Gdańsk – Towarzystwo Przyjaciół Gdańska Piotr Mazurek – Prezes,
 • powiat gdański – gmina – Kolbudy – Jakubiszak Krzysztof,
 • Gdynia – Miszewska Kazimiera,
 • powiat kartuski – gmina Żukowo – Fundacja Fantom,
 • powiat kwidzyński – gmina – Kwidzyn – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie,
 • powiat lęborski – gmina Cewice – Czaja Beata,
 • powiat malborski – gmina – Malbork – Olkowska-Jacyno Anna,
 • powiat pucki – gmina Puck – Trofimowicz Jan Szymon,
 • Słupsk – Popiel Krystyna,
 • Sopot – Łasińska-Kowara Magdalena,
 • powiat starogardzki gmina Skarszewy – Szczodrowski Wiesław,
 • powiat sztumski – gmina Sztum – Zdziennicki Krystian,
 • powiat tczewski – gmina Gniew – Gajowniczek Elżbieta,
 • powiat wejherowski – gmina Reda – UTW Reda.

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i nominowanym!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk