Nagroda „Pomorskie dla Seniora” dla laureatki z powiatu bytowskiego

Fot.: Maciej Kochanowski

W sobotę 8 września, podczas dożynek gminy Miastko w miejscowości Piaszczyna, odbyła się uroczystości wręczenie nagrody Pomorskie dla Seniora w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior laureatce z powiatu bytowskiego.

 

Osobą uhonorowaną w tej kategorii została Pani Kazimiera Kłujszo.

Pani Kazimiera jest członkinią lokalnego Caritas oraz Miasteckiego Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych. Jest inicjatorką wielu inicjatyw łączących mieszkańców Miastka. Co roku organizuje m.in.: „Wigilię dla wykluczonych". Wśród lokalnej społeczności znana jest również dzięki zaangażowaniu w organizację warsztatów „decu-page" oraz „quilling".

Nagrodę – pamiątkowy puchar oraz dyplom Pani Kazimiera odebrała z rąk Pani Katarzyny Weremko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Specjalne podziękowania dla laureatki złożył Pan Mirosław Bartuch Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, Burmistrz Miastka Pan Roman Ramion, Pan Tadeusz Adamejtis Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej.

Serdecznie gratulujemy!

view szablon artykułu