Ogłoszenie w sprawie złożonych ofert realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej [INFORMACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia napis
Grafika poglądowa, przedstawia napis "Ogłoszenie w sprawie złożonych ofert realizacji zadań publicznych"

Ogłoszenie w sprawie złożonych ofert realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

W dniach 16 i 17 września 2021 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło 6 ofert. Załączniki do pobrania poniżej.

Do pobrania

  1. Ogłoszenie w sprawie realizacji zadań publicznych [.pdf, 200KB]
  2. Formularz uwag [.pdf, 18 KB]
  3. Oferta 1 [.pdf, 1,3 MB]
  4. Oferta 2 [.pdf, 1,3 MB]
  5. Oferta 3 [.pdf, 1,6 MB]
  6. Oferta 4 [.pdf, 1,6 MB]
  7. Oferta 5 [.pdf, 1,4 MB]
  8. Oferta 6 [.pdf, 1,1 MB]
view szablon artykułu