Pomoc dla ośrodka w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa w ramach Pomorskie S.O.S podpisana!

Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku 8 czerwca 2020 r. Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Kapała-Sokalska członkini zarządu, Mieczysław Struk marszałek województwa, Paweł Woźniakowski sekretarza zarządu głównego ze Stowarzyszenie Solidarni Plus.

Sprzęt do wyposażenia izolatek, środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny (m.in. EKG), sprzęt do dezynfekcji to niektóre z materiałów jakie otrzyma ośrodek w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa na dofinansowanie grantu w ramach "Pomorskie S.O.S" podpisana. Dofinansowanie wyniesie 84 tys. zł.

W poniedziałek 8 czerwca, marszałek województwa Mieczysław Struk oraz członkini zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska podpisali pierwszą umowę na dofinansowanie grantu na zakup niezbędnych środków bezpieczeństwa dla pracowników Ośrodka Readaptacji EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie. W imieniu wnioskodawcy umowę podpisali Donat Kuczewski – przewodniczący zarządu głównego oraz Paweł Woźniakowski – sekretarza zarządu głównego ze Stowarzyszenie Solidarni Plus. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej reprezentowała dyrektor Katarzyna Weremko.

Potrzebne pieniądze na zakupy
 

Grant zostanie przeznaczony na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników ośrodka w Wandzinie w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. Będą to m.in. fartuchy i rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice, ale i środki dezynfekcji, mata dekontaminacyjna wejściowa czy specjalny wózek serwisowy do sprzątania. – Bardzo potrzebujemy tych materiałów ze względu na charakter naszej pracy i duże ryzyko zakażenia – mówi Paweł Woźniakowski, sekretarz zarządu głównego Stowarzyszenia Solidarni Plus. – Zakłady opiekuńczo-lecznicze mają bardzo ograniczone środki, a potrzeby są duże. W związku z epidemią stworzyliśmy specjalne procedury, pozwalające oddzielić osoby zakażone COVID-19 od pozostałych pacjentów, a jedocześnie umożliwiające bezpieczną i ciągłą pracę ośrodka. Dzięki grantowi możemy pozwolić sobie na zakupy m.in. mobilnego EKG, specjalistycznych termometrów i pulsometrów, pozwalających leczyć i diagnozować osoby z ewentualnym zakażeniem koronawirusem – dodaje Woźniakowski.

Dofinansowanie przyznane przez samorząd województwa pomorskiego pozwoli wyposażyć powstałe izolatki w łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, podnośnik taśmowo-rolkowy do przenoszenia pacjentów oraz specjalne pojemniki do żywności. – Bardzo się cieszę, że możemy pomóc ośrodkowi w Wandzinie – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Jego pracownicy wykonują bardzo ważną pracę nie tylko w regionie, ale i w całym kraju. Wspierają osoby wykluczone społecznie, które potrzebujące pomocy, by wyjść na prostą. Wiele rozwiązań i programów to projekty, które stały się wzorem działania dla innych tego typu ośrodków w naszym kraju. A to, że jako pierwsi złożyli wniosek i pierwsi mogli otrzymać wsparcie, świadczy o tym, jak sprawnie działają – podkreśla Struk.

Zostały jeszcze ponad 3 mln zł
 

Cały czas trwa nabór wniosków do programu. Pomorskie SOS to samorządowy program wsparcia dla pracowników hospicjów, domów pomocy społecznej czy zakładów opiekuńczo-leczniczych w walce z epidemią COVID-19. Od momentu startu programu na koniec kwietnia 2020 roku, wnioski złożyło 68 organizacji, które prowadzą tego typu placówki. Z tego 59 wniosków już rozpatrzono pozytywnie, a część jest weryfikowana. – W regionie są 93 instytucje i organizacje pozarządowe, które według naszych informacji mogłyby starać się o grant z programu Pomorskie SOS – mówi marszałek Struk. – Cały czas czekamy na kolejne wnioski. Do końca października 2020 roku. Zachęcam do składania dokumentów, gdyż te pieniądze mogą realnie pomóc w doposażeniu w niezbędne środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne i w sprzęt do walki z koronawirusem – informuje marszałek Struk.

Do tej pory zawnioskowano o 5 684 926,80 zł z łącznej puli prawie 10 mln zł, więc do dyspozycji pozostało jeszcze ponad 3,2 mln zł. Jedna instytucja może otrzymać maksymalnie prawie 220 tys. zł. Wnioski przyjmuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP. Więcej informacji i szczegóły składania dokumentów dostępne są na stronie rops.pomorskie.eu.


Projekt „Pomorskie S.O.S" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Galeria zdjęć  fot. M. Kochanowski

view szablon artykułu

Opis projektu

Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy realizuje projekt p.n. Pomorskie S.O.S."  służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy i obsługi 82 podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, tzn. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2021 r. W ramach projektu udzielane są granty podmiotom prowadzącym i tworzącym domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne. Granty te dedykowane są zapewnieniu środków ochrony indywidualnej pracownikom ww. podmiotów, środków oraz sprzętu do dezynfekcji, wyposażenia izolatek, jak również usług dekontaminacji pomieszczeń, niezbędnych do odkażenia i zniwelowania skutków wywołanych przez obecność wirusa COVID-19.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych i poprawa bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Wartość projektu wynosi: 10 283 126,28 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 740 657,33

Pomoc dla ośrodka w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa w ramach Pomorskie S.O.S podpisana!

Sprzęt do wyposażenia izolatek, środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny (m.in. EKG), sprzęt do dezynfekcji to niektóre z materiałów jakie otrzyma ośrodek w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa na dofinansowanie grantu w ramach "Pomorskie S.O.S" podpisana. Dofinansowanie wyniesie 84 tys. zł.

Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19 [Pomorskie S.O.S]

Powiat Lęborski złożył wniosek o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S".