Praca szuka człowieka! Trwa nabór do zespołu ds. polityki senioralnej

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Interesujesz się tematyką senioralną? Dołącz do nas! Do 28 maja trwa nabór na stanowisko na stanowisko pracy od Podinspektora do Głównego Specjalisty w zespole ds. polityki senioralnej. Poniżej szczegóły dotyczące wymagań.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. roczny staż pracy w administracji publicznej lub w organizacjach pozarządowych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o osobach starszych,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego
 • lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodtakowe:

 • preferowane wykształcenie w obszarze nauk społecznych,
 • doświadczenie w pracy na rzecz aktywności osób starszych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość zagadnień związanych z konkursem o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora"

Zakres stanowiska pracy:

1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Pomorskiego Forum Rad Seniorów w tym:

 • współpraca z seniorami oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów,
 • udział i organizowanie, moderowanie lub prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów,
  - konferencji, kampanii społecznych,
  - udział i organizowanie działań inicjujących realizację projektów w szczególności w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia, partycypacji społecznej oraz współpracy międzypokoleniowej,
 • monitorowanie sytuacji i potrzeb seniorów.

2. Diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie w tym:

 • monitorowanie zasobów systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych w województwie pomorskim w tym przede wszystkim: uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, dziennych domów seniora i innych
 • sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie polityki społecznej,

3. Organizacja współorganizacja wydarzeń i konkursów, w tym:

 • organizacja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora"
 • organizacja  lub  współorganizacja  wydarzeń  Samorządu  Województwa  Pomorskiego  lub  objętych Patronatem Marszałka Województwa skierowanych do seniorów
 • udział i organizowanie działań inicjujących realizację projektów w szczególności w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia, partycypacji społecznej oraz współpracy międzypokoleniowej,
 • organizacja  konkursu  ofert  w  sprawie  zlecania  organizacjom  pozarządowym  realizacji  zadań publicznych dot. seniorów.

Szczegółowe informacje dot. naboru na stronie BIP UMWP

view szablon artykułu