Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [KWIECIEŃ 2021]

Grafika poglądowa. Przedstawia osoby pracujące nad dokumentacją. Źródło: pixabay.com
Grafika poglądowa. Przedstawia osoby pracujące nad dokumentacją. Źródło: pixabay.com

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 13 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę Nr 364/241/21w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów" wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2021. 

Załączniki:

view szablon artykułu