Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

Pani Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawiła Sejmikowi sprawozdanie z realizacji Programu podczas obrad IX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk dnia 27 maja 2019 roku Fot. Aleksander Olszak

Podczas obrad IX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk dnia 27 maja 2019 roku Pani Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawiła na podstawie Uchwały Nr 425/44/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 9 maja 2019 r. sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 .

 

Dokument do pobrania:

view szablon artykułu