Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 [MATERIAŁY DO POBRANIA]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia pracę nad dokumentem. Źródło: pixabay
Zdjęcie poglądowe. Przedstawia pracę nad dokumentem. Źródło: pixabay

Podczas obrad XXXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 26 kwietnia 2021 roku, które odbyło się w formie zdalnej, Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 359/240/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku przedstawiła sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.

 

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 to dokument, opisujący wykonane działania na rzecz rozwoju potencjału trzeciego sektora. Jednocześnie w ramach opisu wieloletniej współpracy wskazano wypracowany Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych. To wdrożony model wzmacniania kondycji organizacji pozarządowych na Pomorzu.   

Dokumenty do pobrania

Sprostowanie do sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020:

view szablon artykułu