W formie zdalnej 1 marca 2021r. odbyło się XVIII spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Program spotkania
Barbara Bałka

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej były tematem wiodącym XVIII spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Członkowie Rady mieli okazję przede wszystkim zapoznać się i podyskutować o zapisach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. 
W szczegóły dot. tego dokumenty wprowadzili członków Rady przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województw Pomorskiego: Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. 
Dokument przygotowywany jest wspólnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Departament Zdrowia z uwagi na to o zapisach i samym procesie budowy programu opowiedzieli Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia.

RPS operacjonalizacje zapisy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej. W kontekście polityki senioralnej na szczególną uwagę zasługuje Priorytet 2.2 Aktywna integracja oraz Działanie 2.2.1 Aktywizacja społeczna, zawodowa oraz zwiększenie udziału w życiu publicznym seniorów. O tym fragmencie programu uczestnikom spotkania opowiedziała Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. polityki senioralnej. 
Konsultacje społeczne RPS trwają do 5 marca br. 

Do pobrania:

Prezentacja - Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

view szablon artykułu