W Gdańsku uhonorowano laureata konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom

wręczenie nagrody w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom
fot. Marcin Szumny

Podczas spotkania połączonego ze zwiedzaniem malowidła "Niebo Polskie" Agnieszka Kapała - Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego wręczyła nagrodę dla Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku reprezentowanego przez Władysława Kankę – Prezesa, Krystynę Kalańską – Wiceprezesa oraz Agnieszkę Kotłowską – Sekretarza. W spotkaniu z udziałem Julity Jakubowskiej – Prezesa Zarządu Miejskiego PKPS w Tczewie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej reprezentowała Agnieszka Zabłocka - Zastępca Dyrektora.

 

Kandydaturę Laureata w kategorii „Pracodawca Przyjazny Seniorom": Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zgłosiła organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, działająca na rzecz Seniorów: Prezes Zarządu Miejskiego PKPS w Tczewie Julita Jakubowska. 

Treść uzasadnienia:

Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej to jedna z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce realizująca zadania z zakresu pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych powodów są niezdolne do samodzielnego rozwiązywania swoich życiowych problemów. Organizacją i koordynacją działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na terenie woj. pomorskiego zajmuje się Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS w Gdańsku.
Szczególną opieką PKPS otacza osoby starsze, niepełnosprawne, osamotnione, mające trudności w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach działalności dedykowanej w tej grupie społeczeństwa Polski Komitet Pomocy Społecznej prowadzi w woj. pomorskim:

  • 12 popołudniowych Klubów Seniora: w Gdyni, Sopocie, Malborku, Skarszewach, Tczewie, w których realizowana jest działalność kulturalno – oświatowa – podopieczni biorą udział w spotkaniach cyklicznych i okolicznościowych, m.in. Dzień Seniora, spotkanie opłatkowe, w zabawach tanecznych, wycieczkach i grupowych wyjściach do kina, teatru, na basen.
  • 2 Dzienne Domy Pobytu Senior+ w Sopocie i Skarszewach zapewniające kompleksową organizację zajęć dla Seniorów oraz wyżywienie.
  • Działalność prozdrowotną w ramach projektów „Ścieżka zdrowia 50+" – gimnastyka geriatryczna (ćwiczenia usprawniające układ oddechowo – krążeniowy oraz układ ruchu) prowadzona przez wykwalifikowanych fizykoterapeutów, - wyjazdy integracyjne promujące aktywne spędzanie czasu wolnego, - szkolenia z zakresu prawidłowego odżywiania
  • W ramach projektu „Ludzie Starsi XXI wieku" PKPS organizuje spotkania i zajęcia integrujące seniorów ze społecznością lokalną oraz ułatwiające i zwiększające ich aktywność w otaczającym ich świecie (nauka obsługi komputera, telefonu komórkowego, kart bankomatowych oraz korzystania z Internetu.

Bardzo znaczącym zadaniem realizowanym przez Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS jest świadczenie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznego.

W tym celu zatrudnianych jest ok. 200 opiekunek. Codzienna pomoc polega m.in. na wykonywaniu czynności pielęgnacyjno–porządkowych, dostarczeniu żywności, środków czystości, leków oraz poprawie samopoczucia osobom starszym czy też niepełnosprawnym, dla których niejednokrotnie wizyta opiekunki jest jedyną. Tą formą wsparcia jest objętych przez PKPS w pomorskim około 630 osób. Okres pandemii nie spowolnił ani nie ograniczył tego profilu działalności PKPS, żaden podopieczny nie został pozbawiony opieki, wizyty opiekunek nie zmieniły swojej częstotliwości, odbywają się na wcześniejszych zasadach.
PKPS w Gdańsku jest przykładem organizacji, która nie boi się wyzwań. Jednym z nich jest dystrybucja żywności w ramach programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020". Żywność jest przekazywana najuboższym osobom i rodzinom zakwalifikowanym przez pracowników socjalnych. Dużą grupę beneficjentów tego programu stanowią osoby starsze i niepełnosprawne.

Okazano również pomoc osobom objętym kwarantanną w okresie pandemii, będącym tak szczególnym okresem dla wszystkich. W dwóch placówkach PKPS – Klubie Seniora w Skarszewach i w Świetlicy Środowiskowej w Tczewie szyto maseczki, które przekazano bezpłatnie podopiecznym. Ponadto pracownicy stowarzyszenia wykonali maseczki dla opiekunek świadczących usługi Seniorom.
PKZP w Gdańsku kształtuje postawy społeczne, sprzyjające uczestnictwu w działaniach na rzecz Seniorów potrzebujących pomocy, podejmuje wiele inicjatyw dla poprawienia ich warunków bytowych.

Nagrodą w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom jest dyplom oraz grafika z widokiem Gdańska.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i nominowanym!

 

Galeria zdjęć: fot. Marcin Szumny

 

view szablon artykułu