XIX Posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 19 kwietnia 2021r.

uczestnicy XIX spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej
Marcin Mielewczyk

Spotkanie, w formie zdalnej poprowadziła Przewodnicząca Rady Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

 

Temat przewodni posiedzenia „Senior a uzależnienia w dobie pandemii" przedstawiła 
Justyna Rozbicka-Stanisławska - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku.

W ramach spotkania omówiono m.in.:
wyniki badania dotyczącego sytuacji mieszkańców w wieku 60+ 
definicję uzależnienia wg klasyfikacji chorób ICD-10 
fazy oraz mechanizmy uzależnienia 

ROPS w spotkaniu reprezentowały Katarzyna Weremko - Dyrektor oraz  Barbara Bałka
- Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Do pobrania:

Prezentacja: Porozmawiajmy o Twoim piciu Seniorze - Justyna Rozbicka Stanisławska

view szablon artykułu