XXVI Posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [relacja, materiały do pobrania]

Zdjęcie przedstawia przebieg posiedzenia.
Zdjęcie przedstawiające przebieg posiedzenia.Fot. ROPS

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej 10 września 2020 roku obradował po raz XXVI. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i tym razem spotkanie odbyło się w formie zdalnej. W posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczył nowy przedstawiciel Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: Krzysztof Sławski - Koordynator merytoryczny NOWES. Witamy w gronie PKRES!

 

Prace nad WPRES 2021-2027 trwają

Na początku spotkania Maciej Kochanowski z ROPS omówił stan postępu prac nad Wojewódzkim Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2027. Piętnastu członków Komitetu pracowało w formie warsztatów on-line w ramach 4  stolików problemowych. Zaplanowano kolejne spotkania w październiku br.  podczas, których zostanie zaprezentowana diagnoza, wypracowanie celów, priorytetów i działań nowego programu. W listopadzie powinny odbyć się obiegowe konsultacje wersji roboczej WPRES 2021-2027. Szczegóły w prezentacji.

 

Nowa wyszukiwarka przedsiębiorstw społecznych

Członkowie PKRES mieli okazję zapoznać się z wyszukiwarką PS dostępną na stronie internetowej ROPS, która znajduje się pod adresem: https://rops.pomorskie.eu/przedsiebiorstwa_spoleczne .Dane zamieszczane w bazie pochodzą z informacji przekazywanych przez pomorskie OWESy i są aktualizowane każdego miesiąca przez ROPS. Członkini Komitetu Karolina Krzemińska zaproponowała aby odnośnik do wyszukiwarki został umieszczony na głównej stronie ROPS lub portalu www.pomorskie.eu. co mogłoby pozytywnie wpłynąć na promocję ekonomii społecznej w regionie. Ponadto Małgorzata Ciecholińska proponuje organizację konferencji z udziałem  przedstawicieli samorządu, starostów,  którzy w swoich działaniach wspierają ekonomię społeczną, są odpowiedzialni społecznie.

 

Szanse i możliwości w nadchodzącej perspektywie UE 2021-2027

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja przedstawiciela DEFS Mirosława Zucholl, który omówił szanse i możliwości wsparcia ekonomii społecznej  związku z epidemią oraz informacje dotyczące nadchodzącej perspektywy Unii Europejskiej 2021 -2027. Jak informuje Mirosław Zucholl znalezienie środków finansowych na walkę z COVID-19 nie było łatwe gdyż środki unijne w większości zostały już wykorzystane (kończy się aktualny okres programowania). Niemniej jednak udało się wygospodarować fundusze na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem. Pojawiły się także możliwości wprowadzania zmian ukierunkowanych na działania „antycowidowe" w projektach OWES. Przedstawiciel DEFS przedstawił, również wstępne założenia dot. polityki spójności na lata 2021-2027. Według wstępnych założeń ekonomia społeczna będzie umiejscowiona w obszarze włączenia społecznego. Za takim rozwiązaniem postulował m.in. PKRES. Nowa perspektywa zakłada aby sektor ekonomii społecznej w szerszym zakresie włączał się w działania pro klimatyczne oraz usługi społeczne. System ekonomii społecznej nadal powinien opierać się o funkcjonowanie OWES, skupiać się na wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , promocji ES.

 

Ekonomia społeczna podczas 760 Jarmarku Św. Dominika

Na zakończenie spotkania członkowie PKRES poinformowani zostali pokrótce jak poradziły sobie przedsiębiorstwa społeczne podczas tegorocznego Jarmarku Św. Dominika.  Spółdzielnia Socjalna Lux Candelle z Czerska oraz Spółdzielnia Socjalna Dalba z Pucka miały możliwość wystawienia swoich produktów w ramach projektu „Pomorskie smaki", którego organizatorem był DPROW. Jak podkreślił Mariusz Florczyk Jarmark jest dobrą okazją do tego aby wypromować swoje produkty, usługi. Dlatego w przyszłym roku warto ponownie podjąć starania o udział ekonomii społecznej podczas Jarmarku.

 

[Poniżej znajduje się zdjęcie przedstawiające stoisko jednego z PS podczas Jarmarku - Browar Społdzielczy prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną Dalba. Fot.ROPS]

 

Dokumenty do pobrania:

view szablon artykułu