Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu. 


Projekt programu dostępny jest:

  • na stronach internetowych Urzędu http://www.pomorskie.eu oraz http://www.rops.pomorskie.eu;
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowej 21/27;
  • w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, p. 330, w godzinach od 7.45 do 15.45.

 

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 2 października 2019 r. do 21 października 2019 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego na stronie https://rops.pomorskie.eu oraz podczas spotkań konsultacyjnych.

 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: j.rutkowski@pomorskie.eu w terminie do 21.10.2019 roku, do godziny 15.45.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

Osobami do kontaktu są: 
Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel: 58 32 68 572 
Jarosław Rutkowski, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,tel: 58 32 68 894

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Formularz konsultacyjny

Zaproszenie do konsultacji

view szablon artykułu