Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017r., poz. 1428) Marszałek Województwa Pomorskiego od dnia 01.01.2018r. nie pełnił już funkcji instytucji właściwej w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ww. zadania stają się zadaniami wojewodów.

Aktualności

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób najbardziej oddalonych od rynku pracy

Na przełomie maja i czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował kolejny cykl Spotkań Subregionalnych. Tematyką spotkań była „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, w tym osób zadłużonych."

Bezpłatna nauka mowy zastępczej

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych zaprasza na bezpłatną naukę mowy zastępczej wszystkich chorych, którzy w wyniku przeprowadzonej operacji utracili głos i dotknięci zostali dolegliwościami utrudniającymi normalne życie.

Gdańsk – wręczenie nagród w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

W sobotę 16 czerwca Paweł Orłowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, uhonorował gdańskich laureatów nagrody w konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora".

 

Kalendarz wydarzeń
Usuń filtry X

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia