Malbork - Wręczenie nagród w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” - rozstrzygnięcie Konkursu

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów.

Krajowa Sieć Reintegracji - Informacja o rozpoczęciu rekrutacji

do cyklu edukacyjno-szkoleniowego Ośrodka Sektorowej Animacji Reintegracji w ramach projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego", WND-POWR.02.05.00-00-0114/17

 

Kalendarz wydarzeń
Usuń filtry X

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia