RESIST

RESIST

Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation (Regionalne Ekosystemy dla Innowacji Społecznych i Transformacji Społecznej) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027

W ramach projektu RESIST opracowany zostanie model umożliwiający otwarcie istniejących regionalnych ekosystemów innowacji na innowatorów społecznych oraz przedsiębiorców społecznych, którzy podejmują wyzwania społeczne i środowiskowe. Projekt stawia sobie za cel wsparcie tych podmiotów, umożliwiając im przekształcanie kreatywnych pomysłów na konkretne działania. Innowatorzy społeczni oraz przedsiębiorcy społeczni odgrywają kluczową rolę w poszukiwaniu nietypowych rozwiązań dla obecnych wyzwań, takich jak migracja, transformacja w kierunku społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla czy procesy digitalizacji.

Aby pomóc tym podmiotom w przekształcaniu dobrych pomysłów w praktykę, konieczne jest zapewnienie wsparcia w zakresie kwalifikacji, finansowania oraz dostępu do rynków i partnerów do współpracy. Dotychczasowe działania regionalnych władz publicznych, organizacji wspierających biznes oraz agencji sektorowych w regionie Morza Bałtyckiego koncentrowały się głównie na wspieraniu innowatorów i przedsiębiorców głównego nurtu. Projekt RESIST stawia sobie za zadanie zauważenie korzyści płynących z dostosowania tych działań do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw społecznych.

Projekt wspiera te instytucje w tworzeniu bardziej efektywnych i wspierających ekosystemów regionalnych dla innowacji społecznych (IS) i przedsiębiorczości społecznej (PS). Poprzez eksplorację koncepcji „klasterów innowacji społecznych i ekologicznych” (CSEI) projekt dąży do stworzenia modelu wspierającego współpracę międzysektorową. Ponadto, partnerzy projektu opracowują i testują program poprawy zdolności aktorów wsparcia innowacyjnego do promowania innowacji społecznych. Długoterminowym celem jest zwiększenie liczby CSEI w regionie Morza Bałtyckiego oraz ułatwienie współpracy między nimi. W trakcie realizacji projektu regiony zaangażowane w proces zbierają również pomysły i rekomendacje mające na celu poprawę integracji innowacji społecznych w ich regionalnych strategiach innowacji.

Okres realizacji: listopad 2023 r. – październik 2026 r.

Lider projektu
Miasto Hamburg

Pozostali Partnerzy:

 • Zukunft Zwei GmbH (Niemcy)
 • Województwo Pomorskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)
 • Pomorska Sieć COP (Polska)
 • Litewskie Centrum Innowacji (Litwa)
 • Region Planowania Kurzeme (Łotwa)
 • Politechnika Rygi (Łotwa)
 • Centrum Innowacji Społecznych (Litwa)
 • Rada Regionalna Västerbotten (Szwecja)
 • Uniwersytet w Malmö (Szwecja)
 • Rada Okręgu Agder (Norwegia)
 • Centrum Rozwoju Powiatu Võru (Estonia)
 • Uniwersytet w Tallinnie (Estonia)

Budżet całkowity: 3.62 mln euro w tym 2.58 mln ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budżet Województwa Pomorskiego: 155,9 tys. euro, w tym 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027

Kontakt w sprawie projektu

Maciej Kochanowski
Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju ROPS
e-mail.: m.kochanowski@pomorskie.eu tel.: 58 326 87 54

strona projektu: https://interreg-baltic.eu/project/resist/

Aktualności