Zmiany w konkursie „Pomorskie dla Seniora”. Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej spotkała się po raz siódmy.

Agnieszka Kapała-Sokalska, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Przewodnicząca Rady oraz Barbara Bałka, Koordynator Zespołu ds. polityki senioralnej (ROPS) Fot.: Maciej Kochanowski

W środę 13 marca w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Spotkanie miało charakter roboczy, głównym tematem było natomiast omówienie regulaminu konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora".


Spotkanie otworzyła Agnieszka Kapała-Sokalska, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Przewodnicząca Rady. Propozycje regulaminu zgormadzonym przedstawiła Barbara Bałka – Koordynator Zespołu ds. polityki senioralnej (ROPS). W tym roku nagroda „Pomorskie dla Seniora" zostanie przyznana w trzech kategoriach:

  • Zwyczajny-Niezwyczajny Senior
  • Samorząd przyjazny seniorom
  • Przyjaciel Seniora

Podczas spotkania członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej ustalali szczegółowe zapisy regulaminu oraz wynikających z niego kart ocen kandydatur. Kandydat ubiegający się o nagrodę w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior  będzie musiał m.in. być mieszkańcem województwa pomorskiego urodzonym nie później niż w 1959 roku. Premiowana będzie przede wszystkim aktywność na rzecz społeczności lokalnej oraz zaangażowanie w wolontariat. Samorząd, który będzie mógł ubiegać się o nagrodę „Pomorskie dla Seniora", musiał będzie przede wszystkim wykazać się szczególną działalnością wspierającą osoby starsze, działaniami na rzecz wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania oraz promować współpracę międzypokoleniową czy wolontariat osób starszych. Nowa kategoria - Przyjaciel Seniora będzie przeznaczona dla osoby (bez względu na wiek), organizacji lub pracodawcy, którego działania w sposób szczególny wyróżniają się w wsparciu osób starszych. Ponadto w przypadku osoby fizycznej, premiowane będzie zaangażowanie w prace na rzecz seniorów w charakterze wolontariatu. W przypadku organizacji lub pracodawcy liczyć się będzie prowadzenie działań międzypokoleniowych.

Wkrótce opublikujemy pełen regulamin konkursu. Planowany termin ogłoszenia konkursu to początek kwietnia.

 

Galeria zdjęć Fot.: Maciej Kochanowski

view szablon artykułu