Znasz kogoś kto wspiera seniorów podczas epidemii? Zgłoś go do nagrody w konkursie „Pomorskie Dla Seniora”! [TERMIN DO 17.06!]

Na zdjęciu laureatka nagrody „Pomorskie Dla Seniora
Na zdjęciu laureatka nagrody „Pomorskie Dla Seniora" w kategorii „Zwyczajny-Niezwyczajny Senior" z 2018 roku Pani Teresa Kożuchowska Burbulis. Fot. M. Kochanowski

Epidemia COVID-19, to trudny czas dla wszystkich. Jedną z najbardziej zagrożonych grup są natomiast osoby powyżej 60 roku życia. Seniorzy należą bowiem do grupy wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. W związku tym spora część osób starszych zmuszona została do bezwzględnego pozostania w domu. W wielu przypadkach osoby te z dnia na dzień zostały po prostu odcięte od świata.

Pomorzanie pomagają seniorom

Na szczęście nie brakuje chętnych do wsparcia seniorów. Pomorskie organizacje, sieci handlowe, grupy nieformalne czy po prostu zwyczajni ludzie dobrej woli każdego dnia epidemii pomagają m.in.: w robieniu zakupów, dowożą posiłki lub wspierają seniorów w innych sprawach życia codziennego. Przede wszystkim jednak wspierają osoby starsze szczególnie potrzebnym w tej sytuacji dobrym słowem.

„Pomorskie dla Seniora" w czasach COVID-19

W związku z kolejną edycją konkursu o nagrodę marszałka województwa „Pomorskie dla Seniora" pojawiła się szansa na wyróżnienie lokalnych przyjaciół seniorów. Więcej o wcześniejszych edycjach konkursu przeczytać można również tutaj.

Jeszcze przed wybuchem epidemii koronawiursa ogłoszona została kolejna edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Dla Seniora". Od samego początku obecnej edycji planowane było wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych w zakresie wsparcia seniorów. Dlatego też do regulaminu konkursu wprowadzono kategorię – „Przyjaciel Seniora". W związku z obecną sytuacją natomiast, pojawiło się wiele potrzebnych inicjatyw na rzecz wsparcia osób starszych. Błędem byłoby pominięcie ich przy okazji naszego konkursu -  tłumaczy Barbara Bałka, pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. polityki senioralnej. Nie myślimy tutaj jedynie o sformalizowanych akacjach o dużym zasięgu, ważne są również te małe, niekiedy sąsiedzkie przejawy empatii wobec seniorów, których epidemia zamknęła w czterech ścianach – kontynuuje Pani pełnomocnik.  

Termin nadsyłania zgłoszeń wydłużony do 17 czerwca

Ważne aby przynajmniej symbolicznie wyróżnić lokalnych bohaterów, którzy swoim zaangażowaniem na co dzień pomagają najstarszym mieszkańcom województwa w tych trudnych chwilach. W związku z tym wydłużony został termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów do nagrody do 17 czerwca 2020 roku. W ramach konkursu przyznane zostaną, w kategoriach:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
  • Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
  • Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.


Zgłoszenia (wypełniony formularz) należy przesyłać na adres urzędu marszałkowskiego (ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku):

view szablon artykułu