Posiedzenie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

O trudnościach i wyzwaniach związanych z realizacją zadań publicznych i współpracy na linii samorząd-organizacje pozarządowe

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński oraz Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Wojciech Kaczmarczyk. Konwent Wojewódzkich Rad Pożytku (10.12.2018r.). Fot. Eliza Szadkowska, Tamara von Wiecka-Olszewska
12.12.2018
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
12.12.2018

W poniedziałek 10 grudnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się Posiedzenie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele szesnastu Regionalnych Izb Obrachunkowych z całego kraju.

Podczas obrad rozmawiano m.in. o problemach w zakresie rozliczania realizacji zadań publicznych z perspektywy Regionalnych Izb Obrachunkowych. Temat ten zaprezentowała Pani Grażyna Wróblewska Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Natomiast o ustawie o finansach publicznych w kontekście zlecania zadań publicznych mówił Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko.

W posiedzeniu udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pan prof. Piotr Gliński oraz Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Pan Wojciech Kaczmarczyk.

Województwo Pomorskie reprezentowały pracowniczki Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pani Tamara von Wiecka-Olszewska oraz Pani Magdalena Jułkowska.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania.

Prezentacja: Działalność nadzorcza i kontrolna Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie zlecania i rozliczania zadań publicznych.

Galeria zdjęć, fot. Eliza Szadkowska, Tamara von Wiecka-Olszewska.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk