PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
Pani Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawiła Sejmikowi sprawozdanie z realizacji Programu podczas obrad IX sesji Sejmiku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

Pani Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawiła Sejmikowi sprawozdanie z realizacji Programu podczas obrad IX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk dnia 27 maja 2019 roku Fot. Aleksander Olszak
28.05.2019
Jarosław Rutkowski
Jarosław
Rutkowski
AUTOR
Jarosław Rutkowski
Jarosław
Rutkowski
28.05.2019

Podczas obrad IX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk dnia 27 maja 2019 roku Pani Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawiła na podstawie Uchwały Nr 425/44/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 9 maja 2019 r. sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 .

Dokument do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk