DZIECKO I RODZINA
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny – 29.01.2020 r. [RELACJA, MATERIAŁY DO POBRANIA]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny – 29.01.2020 r. [RELACJA, MATERIAŁY DO POBRANIA]

Fot: Marcin Mielewczyk
31.01.2020
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
31.01.2020

29 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 odbyło się pierwsze w 2020 r. posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny.

Podczas pierwszej części spotkania Pan Maciej Kochanowski – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, omówił prezentację multimedialną na temat wyników badania pn. „Ocena potrzeb w zakresie rozwoju usług społecznych i infrastruktury społecznej w województwie pomorskim”. Prezentacja zawierała między innymi istotne informacje dotyczące stopniowej zmiany profili petentów korzystających z pomocy społecznej, regionalnych zasobów wsparcia zorientowanych na rodzinę, a także rekomendacje funkcjonowania systemu wspierania rodziny w regionie.

W dalszej części spotkania Pani Magdalena Kanka przedstawiła wyniki badania dotyczącego liczby powołanych Rad oraz grup działających na rzecz rodziny na terenie województwa pomorskiego. Dane pokazały, że w kwestii ciał doradczych działających na terenie gmin i powiatów jest jeszcze wiele do zrobienia.

Po tej części spotkania, Członkowie Rady dyskutowali między innymi na temat poradnictwa rodzinnego, dostępności wsparcia oferowanego rodzinom, a także trudności rodzin w kierowaniu się do instytucji pomocowych. Ponadto, uczestnicy posiedzenia wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi zakładania i wykorzystywania niebieskiej karty. Zbliżający się „Tydzień Małżeństwa” także był ciekawym tematem do rozmowy. Pod koniec spotkania Rada zaplanowała swoje działania na 2020 rok.

Członkom Rady oraz gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Dokumenty do pobrania:

Poniżej galeria zdjęć. Fot: Marcin Mielewczyk. [Zdjęcia ukazują przebieg posiedzenia Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny w dniu 29.01.2020 r.]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk