EKONOMIA SPOŁECZNA
Stoisko Spółdzielni Socjalnej Się Kręci z Tczewa

Ekonomia społeczna na Jarmarku Św. Dominika 2020! [OFERTA DLA PES]

Stoisko Spółdzielni Socjalnej „Się Kręci" z Tczewa, wyróżnione podczas Jarmaku Św. Dominika w 2019 roku za lody rzemieślnicze. Fot. Przemek Szalecki / www.gdansk.pl
26.02.2020
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
26.02.2020

Na przełomie lipca i sierpnia w Gdańsku odbędzie się jedno z największych i najstarszych wydarzeń handlowych w kraju – 760. Jarmark Św. Dominika. Wzorem ubiegłorocznej edycji jarmarku w tym roku także planuje się otwarcie specjalnej strefy przeznaczonej ekonomii społecznej. Oznacza to, że szansę na zaprezentowanie swojej działalności podczas tego prestiżowego wydarzenia, będą miały również podmioty ekonomii społecznej z województwa pomorskiego. 760. Jarmark Św. Dominika w tym roku odbędzie się w terminie 25 lipca – 16 sierpnia.

W ubiegłym roku podobną strefę, mieszczącą się na Placu Kobzdeja i funkcjonującą przez tydzień jarmarku, zorganizował Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” i była to znakomita szansa na zapoznanie się z podmiotami ES z Trójmiasta oraz sąsiednich powiatów. Ponadto, przez cały okres funkcjonowania jarmarku w strefie gastronomicznej przy Placu Świętopełka, ekonomię społeczną reprezentowała Spółdzielnia lodziarska „Jasna” z Tczewa, oferująca lody rzemieślnicze, których produkcją zajmują się m.in. osoby wykluczone społeczne. Co ciekawe, podmiot ten zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix Jarmarku Św. Dominika w kategorii „Dobry Smak”.

Wiemy, że produkty i usługi ekonomii społecznej zasługują na dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców! W związku z tym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w porozumieniu z Pomorskim Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej planuje włączyć w to wydarzenie reprezentacje podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa. Obecnie wraz z organizatorem imprezy – Międzynarodowymi Targami Gdańskimi pracujemy nad atrakcyjną dla podmiotów ekonomii społecznej, ofertą uczestnictwa w jarmarku.

Korzyści dla podmiotów ekonomii społecznej

Udział podmiotów ekonomii społecznej w 760. Jarmarku Św. Dominika to przede wszystkim:

  • Możliwość promocji swojej działalności na imprezie o zasięgu krajowym
    i międzynarodowym.
  • Szansa na pozyskanie nowych klientów dla swoich usług czy produktów.
  • Szansa na zwiększenie zysków.

Wierzymy, że zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz ich otoczenia (OWES)
w funkcjonowanie strefy na jarmarku przyniesie wzrost rozpoznawalności ekonomii społecznej wśród mieszkańców naszego regionu i kraju.

Oferta udział PES w Jarmarku Św. Dominika 2020

Obecnie jesteśmy w trakcie planowania udziału pomorskich podmiotów ekonomii społecznej w Jarmarku Św. Dominika. Pracujemy między innymi nad kwestią lokalizacji strefy przeznaczonej PES. W grę wchodzą m.in.: Targ Rybny (okolica pomnika „Tym co za polskość Gdańska”), Targ Węglowy, ul. Św. Ducha – Ławy Mięsne. Wstępnie możemy poinformować, że z uwagi na zróżnicowanie pomorskich podmiotów ekonomii społecznej pod względem doświadczenia, możliwości, charakteru oraz potencjału udziału w tego typu wydarzeniu, wstępna koncepcja zawiera trzy warianty uczestnictwa, wynegocjowane wraz z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi.

1. Specjalna, wydzielona strefa przeznaczona ekonomii społecznej

Wariant przeznaczony wyłącznie następującym podmiotom ekonomii społecznej: Warsztaty Terapii Zajęciowej, organizacje pozarządowe, fundacje, spółdzielnie socjalne, podmioty zatrudnienia socjalnego. Strefa działać ma przez cały okres jarmarku tj. od 25 lipca do 16 sierpnia. Udział PES w strefie nie będzie mógł być krótszy niż 7 dni a cała strefa będzie miała charakter wydzielony. Przewiduje się w niej również miejsce na wydarzenia towarzyszące np. warsztaty dotyczące tematyki ekonomii społecznej, spotkania, dyskusje, przestrzeń dla seniorów (Senior Caffé). Przewidywany koszt udziałuw strefie to: ok 300 zł (nawet jeśli udział będzie dłuższy niż wymagane 7 dni).

2. Podmioty ekonomii społecznej w strefach gastronomicznych

Wariant przeznaczony PES ze szczególnym uwzględnieniem: przedsiębiorstw społecznych
w tym spółdzielni socjalnych, fundacji, spółek non-profit i innych prowadzących działalność
w zakresie usług gastronomicznych. Wybór tego wariantu wymaga zaangażowania przez cały okres jarmarku tj. 25 lipca – 16 sierpnia. PES byłyby umiejscowione w miejscach dedykowanych gastronomii na jarmarku (tzw. food court) razem z innymi podmiotami gospodarczymi świadczącymi podobne usługi, lecz dodatkowo oznaczone symbolem ekonomii społecznej. Dla podmiotów wybierających ten wariant wynegocjowaliśmy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi specjalne warunki uczestnictwa. Przewidywany koszt udziału w tym wariancie to: ok 4200 zł + 10% zysku obrotowego netto.

3. Podmioty ekonomii społecznej w innych strefach

Wariant przeznaczony PES ze szczególnym uwzględnieniem: przedsiębiorstw społecznych
w tym spółdzielni socjalnych, fundacji, spółek non-profit i innych prowadzących działalność
w zakresie świadczenia innych usług lub wytwarzających własne produkty np.: rzemiosła, produktów regionalnych, handlu i innych. Wybór tego wariantu wymaga zaangażowania przez cały okres jarmarku tj. 25 lipca – 16 sierpnia. Stoiska podmiotów wybierających ten wariant umiejscowione byłyby w różnych strefach całego wydarzenia oraz dodatkowo oznaczone symbolem ekonomii społecznej. Dla podmiotów wybierających ten wariant wynegocjowaliśmy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi specjalne warunki uczestnictwa. Przewidywany koszt udziału w tym wariancie to: ok 4200 zł + 10% zysku obrotowego netto.

UWAGA! Zaproponowane koszty mają charakter orientacyjny. Ostateczne kwoty podane będą po zaakceptowaniu ich przez Zarząd Międzynarodowych Targów Gdańskich i będą zależeć od ostatecznej liczby zaangażowanych podmiotów.

Wstępne oszacowanie liczby zainteresowanych podmiotów

Zależy nam na jak najszybszym, wstępnym oszacowaniu liczby podmiotów zainteresowanych udziałem w Jarmarku Św. Dominika. W związku z tym zwracamy się
z prośbą, przede wszystkim do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa pomorskiego, o wyłonienie potencjalnych uczestników. Podmioty ekonomii społecznej, w tym również te nieobjęte wsparciem OWES, mogą samodzielnie zgłosić chęć uczestnictwa.

Wsparcie w zakresie metod sprzedażowych oraz profesjonalnej obsługi klienta

Sam udział w Jarmarku Św. Dominika nie daje gwarancji sukcesu promocyjnego czy zysku finansowego! Jarmark to ogromne wyzwanie dla każdego wystawcy, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie. W związku z tym przewidujemy specjalne wsparcie eksperckie dla podmiotów ekonomii społecznej, które zdecydują się na wystawienie swojego stoiska podczas tegorocznego jarmarku.

Udział podmiotów ekonomii społecznej z kraju i z zagranicy

Jarmark to wydarzenie o charakterze ogólnokrajowym a nawet międzynarodowym, dlatego jesteśmy otwarci na udział PES z całego kraju jak również z zagranicy. Będziemy wdzięczni za wszystkie sugestie oraz bezpośrednie zgłoszenia podmiotów z innych regionów i krajów, które będą zainteresowane udziałem w tym wyjątkowym wydarzeniu.

W celu zgłoszenia potencjalnego udziału PES w 760. Jarmarku Św. Dominika, prosimy
o wypełnienie kwestionariusza dostępnego pod poniższym adresem, w terminie do 9 marca br.: https://forms.gle/z6qkx5vCe7sifW3o7

Więcej informacji na temat udziału PES w jarmarku udzielą Państwu pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku:

Więcej o 760. Jarmarku Św. Dominika przeczytać można na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: www.jarmarkdominika.pl

Polecamy również artykuł o udziale podmiotów ekonomii społecznej w Jarmarku Św. Dominika w 2019 roku. Kaukaska kuchnia, torby z recyklingu, rzemieślnicze lody. Sprawdź Stację Ekonomia Społeczna na 759. Jarmarku św. Dominika

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk