POMORSKA RADA POLITYKI SENIORALNEJ
XVI spotkanie

Działania instytucji kultury, adresowane do seniorów i kombatantów tematem XVI spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Barbara Bałka
03.05.2021
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
03.05.2021

XVI posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 16 listopada 2020 w formie zdalnej

Posiedzenie tradycyjnie poprowadziła Przewodnicząca Rady – Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, która omówiła także aktualny stan prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, jednocześnie dziękując za dotychczasowe zaangażowanie Członków Rady przy konsultacjach dokumentu.

Wiodącym tematem spotkania były natomiast „Działania instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Pomorskie, adresowane do seniorów i kombatantów” przedstawione obszernie przez Władysława Zawistowskiego – Dyrektora Departamentu Kultury UMWP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP
reprezentowały podczas posiedzenia
Katarzyna Weremko – Dyrektor oraz Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Do pobrania:

Prezentacja – „Działania instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Pomorskie, adresowane do seniorów i kombatantów” – Władysław Zawistowski Dyrektor Departamentu Kultury UMWP

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk