POMORSKA RADA POLITYKI SENIORALNEJ
XIII spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Kapituła Konkursu Pomorskie dla Seniora – XIII spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Barbara Bałka
03.05.2021
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
03.05.2021

W czwartek 25 czerwca podczas XIII spotkania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej obradowała kapituła konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora". Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagród jedenastu osobom w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior, trzem pracodawcom w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom. Przyznano również nagrody w kategorii – Przyjaciel Seniora, którymi wyróżniono dziesięć osób i organizacji.

Konkurs trwał od dnia 10 marca do 17 czerwca 2020r. Zgłoszenia można było dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W terminie ustalonym w Regulaminie Konkursu wpłynęło 41 kandydatur: 19 w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 3 w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz 19 w kategorii Przyjaciel Seniora.

Wszystkie zgłoszenia zakwalifikowano do oceny merytorycznej.

W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior Kapituła Konkursu podczas posiedzenia 25 czerwca 2020r. dokonała wyboru 11 laureatów. Podczas oceny zwracano uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań Kandydata na rzecz społeczności lokalnej, aktywność Kandydata wykonywaną w ramach wolontariatu.
Lista laureatów (powiatami)
1 człuchowski Koczała – Białek Halina
2 gdański Kolbudy – Lenartowski Marek
3 Gdynia – Michałowska Jadwiga
4 kościerski Liniewo – Stryjewska Anna
5 malborski Malbork – Pliszke Kazimiera
6 pucki Puck – Piotrowicz Jan
7 Słupsk – Zellma Jerzy
8 słupski Kobylnica – Chadrysiak Jadwiga
9 sztumski Sztum – Sitek-Juszczak Aurelia
10 tczewski Tczew – Kiedrowski Ludwik
11 wejherowski Reda – Mostek Anna

W Kategorii Pracodawca przyjazny seniorom – Kapituła Konkursu zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań wskazujących, że Pracodawca zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz promuje współpracę międzypokoleniową / wolontariat postanowiła uhonorować 3 laureatów w powiatach:
1 Gdańsk – Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
2 Gdynia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
3 powiat pucki Cech Rzemiosł w Pucku

W kategorii Przyjaciel Seniora Kapituła Konkursu dokonała wyboru 10 laureatów, podczas oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis dokonań wskazujący, że Kandydat wyróżnia się w sposób szczególny w działalności na rzecz osób starszych, aktywność kandydata promuje działania międzypokoleniowe.
Lista laureatów (powiatami):
1. bytowski Bytów – Stowarzyszenie seniorzybytów
2. chojnicki Chojnice – Majewska Maria
3. człuchowski Człuchów – Kułak Marlena
4. Gdańsk – Polak Marta
5. kwidzyński Prabuty – Tatara Ewa
6. malborski Malbork – Kusz Lidia
7. pucki Kosakowo – Dettlaff Karol
8. Słupsk – Sobisz Zbigniew
9. słupski Kobylnica – Kuliński Leszek
10.tczewski Gniew – Malinowska Zofia

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk