POMORSKA RADA DS POLITYKI SENIORALNEJ
W formie zdalnej 1 marca 2021r. odbyło się XVIII spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

W formie zdalnej 1 marca 2021r. odbyło się XVIII spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Barbara Bałka
03.05.2021
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
03.05.2021

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej były tematem wiodącym XVIII spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Członkowie Rady mieli okazję przede wszystkim zapoznać się i podyskutować o zapisach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

W szczegóły dot. tego dokumenty wprowadzili członków Rady przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województw Pomorskiego: Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Dokument przygotowywany jest wspólnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Departament Zdrowia z uwagi na to o zapisach i samym procesie budowy programu opowiedzieli Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia.

RPS operacjonalizacje zapisy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej. W kontekście polityki senioralnej na szczególną uwagę zasługuje Priorytet 2.2 Aktywna integracja oraz Działanie 2.2.1 Aktywizacja społeczna, zawodowa oraz zwiększenie udziału w życiu publicznym seniorów. O tym fragmencie programu uczestnikom spotkania opowiedziała Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. polityki senioralnej.
Konsultacje społeczne RPS trwają do 5 marca br.

Do pobrania:

Prezentacja – Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk