POMORSKA RADA POLITYKI SENIORALNEJ
Wolontariat od A do Z

XIV spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Marzena Olczewska-Fryc
03.05.2021
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
03.05.2021

Wiodącym tematem XIV spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej było zdrowie seniorów oraz wolontariat szpitalny.

Obrady XIV posiedzenia Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej poprowadziła Przewodnicząca Rady, Pani Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Głównymi tematami dzisiejszego spotkania były:
„Wolontariat Szpitalny” – który przybliżyła Pani Marzena Olszewska-Fryc – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Im. Mikołaja Kopernika
„Zdrowie psychiczne osób starszych” – temat podjęła Pani Barbara Kaletha-Zys – Psycholog – Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Gdański
Wśród osób uczestniczących w obradach, byli także przedstawiciele ROPS Pani Katarzyna Weremko – Dyrektor, Pani Agnieszka Zabłocka – Z-ca Dyrektora, Pani
Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej oraz Pani Agata Chrul – Kierownik Biura ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do pobrania:

Prezentacja „Wolontariat Szpitalny” – Marzena Olszewska-Fryc – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Im. Mikołaja Kopernika

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk