POMORSKA RADA POLITYKI SENIORALNEJ
XIX Posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

XIX Posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 19 kwietnia 2021r.

Marcin Mielewczyk
03.05.2021
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
03.05.2021

Spotkanie, w formie zdalnej poprowadziła Przewodnicząca Rady Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Temat przewodni posiedzenia „Senior a uzależnienia w dobie pandemii” przedstawiła
Justyna Rozbicka-Stanisławska – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku.

W ramach spotkania omówiono m.in.:
wyniki badania dotyczącego sytuacji mieszkańców w wieku 60+
definicję uzależnienia wg klasyfikacji chorób ICD-10
fazy oraz mechanizmy uzależnienia

ROPS w spotkaniu reprezentowały Katarzyna Weremko – Dyrektor oraz Barbara Bałka
– Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Do pobrania:

Prezentacja: Porozmawiajmy o Twoim piciu Seniorze – Justyna Rozbicka Stanisławska

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk