PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
Stock photo - prace osób nad dokumentem

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 [MATERIAŁY DO POBRANIA]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia pracę nad dokumentem. Źródło: pixabay
04.05.2021
Jarosław Rutkowski
Jarosław
Rutkowski
AUTOR
Jarosław Rutkowski
Jarosław
Rutkowski
04.05.2021

Podczas obrad XXXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 26 kwietnia 2021 roku, które odbyło się w formie zdalnej, Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 359/240/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku przedstawiła sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 to dokument, opisujący wykonane działania na rzecz rozwoju potencjału trzeciego sektora. Jednocześnie w ramach opisu wieloletniej współpracy wskazano wypracowany Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych. To wdrożony model wzmacniania kondycji organizacji pozarządowych na Pomorzu.

Dokumenty do pobrania

Sprostowanie do sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk