"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Laureaci konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego

Laureaci konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” w roku 2021

Grafika przedstawia plakat konkursowy. Fot: Mateusz Kaliński. Na zdjęciu Pani Jadwiga Chadrysiak - laureatka konkursu w kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior w roku 2020.
07.06.2021
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
07.06.2021

W poniedziałek 7 czerwca w formule online obradowała Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora", którą stanowili członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagród 31 laureatom: dwunastu osobom w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior, pięciu pracodawcom w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom, czternastu osobom i organizacjom w kategorii – Przyjaciel Seniora.

Konkurs trwał od dnia 14 kwietnia do 28 maja 2021r. Zgłoszenia można było dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W terminie ustalonym w Regulaminie Konkursu wpłynęło 56 kandydatur: 21 w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 5 w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz 30 w kategorii Przyjaciel Seniora. Wszystkie zgłoszenia zakwalifikowano do oceny merytorycznej.
7 czerwca Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” na podstawie kryteriów określonych w kartach oceny formalnej i merytorycznej dokonała oceny zgłoszonych kandydatur oraz wyboru laureatów w trzech kategoriach Konkursu:

 • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
 • Pracodawca przyjazny Seniorom,
 • Przyjaciel Seniora.

W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior Kapituła Konkursu dokonała oceny poprawnie zgłoszonych kandydatur w każdym z terenów powiatów i miast na prawach powiatu oraz dokonała wyboru 12 laureatów. Podczas oceny zwracano uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań Kandydata na rzecz społeczności lokalnej, aktywność Kandydata wykonywaną w ramach wolontariatu.

Laureaci w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior

 1. powiat człuchowski – gmina Człuchów – Chmielewska Wiesława
 2. powiat gdański – gmina Trąbki Wielkie – Kempa Wiesław
 3. Gdynia – Kaszuba Barbara
 4. powiat kościerski – gmina Kościerzyna – Brzezińska Elżbieta
 5. powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – Szczukowska Elżbieta
 6. powiat malborski – gmina Malbork – Łukowski Ryszard
 7. powiat pucki – gmina Puck – Podolak Eugeniusz
 8. Słupsk – Pietrasiewicz – Chudy Janina
 9. powiat słupski – gmina Kępice – Grześkowiak Stanisław
 10. powiat starogardzki – gmina Zblewo – Zalewski Edward
 11. powiat sztumski – gmina Sztum – Biskup Helena
 12. powiat tczewski – gmina Gniew – Sobolewska Ewa

W kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom Kapituła Konkursu dokonała oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań wskazujących, że Pracodawca zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz Pracodawca promuje współpracę międzypokoleniową / wolontariat. Kapituła Konkursu postanowiła uhonorować 5 laureatów.

Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny seniorom

 1. powiat gdański – gmina Kolbudy – Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp z o.o.
 2. powiat malborski – gmina Malbork – Muzeum Zamkowe w Malborku
 3. powiat Słupsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
 4. powiat słupski – gmina Ustka – Ustecki UTW Żyj kolorowo
 5. powiat sztumski – gmina Dzierzgoń – Spółdzielnia Socjalna „Sercem do ludzi”

W kategorii Przyjaciel Seniora Kapituła Konkursu dokonała wyboru 14 laureatów, podczas oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis dokonań wskazujący, że Kandydat wyróżnia się w sposób szczególny w działalności na rzecz osób starszych, Aktywność kandydata promuje działania międzypokoleniowe.

Laureaci w kategorii Przyjaciel Seniora

 1. powiat bytowski – gmina Tuchomie – Osińska Patrycja
 2. powiat człuchowski – gmina Człuchów – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
 3. Gdańsk – Związek Piłsudczyków
 4. powiat gdański – gmina Kolbudy – Sałek Renata
 5. Gdynia – Wójcicka Nina
 6. powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – Małkiewicz Krzysztof
 7. powiat malborski – gmina Malbork – Seibert Maria
 8. powiat pucki – gmina Puck – Podolak Eugeniusz
 9. Słupsk – Fundacja Progresja
 10. powiat słupski – gmina Główczyce – Klub Wolontariusza Amicus
 11. powiat starogardzki – gmina Starogard Gdański – Roman Ewa
 12. powiat sztumski – gmina Sztum – Labuntur Anni
 13. powiat tczewski – gmina Tczew – Jakubowska Julita
 14. powiat wejherowski – Rumia – Caritas Dom Dziennego Pobytu

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i nominowanym!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk