OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis "rozstrzygnięcie konkursu ofert" oraz znak osoby z niepełnosprawnością.
21.06.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
21.06.2021

W dniu 15 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2021.

Do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk