KONSULTACJE SPOŁECZNE
Konsultacje - grafika

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

Grafika tytułowa zawierająca tekst: "Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego. Konsultacje" autor: Maciej Kochanowski
04.08.2021
Martyna Romanowska
Martyna
Romanowska
AUTOR
Martyna Romanowska
Martyna
Romanowska
04.08.2021

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił komunikat o konsultacjach w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2020 – 2024 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków linii kolejowej nr 250, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.

Uwagi i wnioski

Można składać w terminie od 9 do 23 sierpnia 2021 roku:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu lub
  • ustnie do protokołu lub
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk