KONSULTACJE SPOŁECZNE
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej

Grafika poglądowa. Przedstawia fabrykę oraz tekst: Plan działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej. Konsultacje. Autor: Marcin Mielewczyk
10.01.2022
Martyna Romanowska
Martyna
Romanowska
AUTOR
Martyna Romanowska
Martyna
Romanowska
10.01.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o konsultacjach w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 13 do 31 stycznia 2022 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu, lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk