PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
Wieloletni Program Współpracy SWP z NGO na lata 2022-2025 przyjęty!

Wieloletni Program Współpracy SWP z NGO na lata 2022-2025 przyjęty! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025 przyjęty. Autor: Marcin Mielewczyk
19.01.2022
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
19.01.2022

Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą 463/XXVIII/21 z dnia 29 listopada 2021 roku przyjął Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025.

Do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk