PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym banner

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Otwarty konkurs ofert [OGŁOSZENIE]

Grafika tytułowa. Zawiera tekst: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Otwarty konkurs ofert. Autor: ROPS
03.02.2022
Agata Wyrobek
Agata
Wyrobek
AUTOR
Agata Wyrobek
Agata
Wyrobek
03.02.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Cel konkursu:

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji następujących zadań województwa pomorskiego w roku 2022 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem realizacji zadań jest podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia czynników ryzyka sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych
i rozwojowi problemów uzależnień wśród mieszkańców województwa pomorskiego.

Kto może brać udział w konkursie:

Możliwość ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego,

których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Terminarz oraz dostępne środki:

Oferty przyjmowane są w systemie witkac.pl do dnia 28 lutego 2022 r. do godziny 15:45

oraz w formie papierowej do dnia 1 marca 2022 r.

Dostępna pula środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 250.000 zł

Szczegółowe informacje:

Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

Beata Perez Borjas i Agata Wyrobek,
tel. 58 32 68 567, e-mail: b.perez@pomorskie.eu, a.wyrobek@pomorskie.eu

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała ZWP [.pdf rozmiar: 212 kb]
  2. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie [.pdf rozmiar: 275 kb]
  3. Załącznik nr 2 – Wzór oferty [.docx rozmiar: 52,6 kb]
  4. Załącznik do Ogłoszenia – karta oceny [.pdf rozmiar: 346 kb]
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk