OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Spotkanie informacyjne – konkurs dot. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Otwarty konkurs ofert. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie informacyjne. Autor: Marcin Mielewczyk
29.03.2022
Monika Pazik
Monika
Pazik
AUTOR
Monika Pazik
Monika
Pazik
29.03.2022

W piątek, 8 kwietnia br. odbędzie się spotkanie informacyjne, którego tematem będzie omówienie zasad ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się w formule online 8 kwietnia 2022 r. w godz. 11:00 – 13:00.

Zapisy na spotkanie informacyjne przyjmujemy za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego.

Link do spotkania zostanie przesłany na Państwa adres e-mail wskazany w formularzu, (najpóźniej w dniu spotkania w godzinach porannych).

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy proszę przysyłać na adres k.cherek@pomorskie.eu w terminie do dnia 6 kwietnia 2022 r.

Informacji udziela pracownik Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnościami – Bożena Ugowska, tel. 58 32 68 565.

Agenda spotkania

11:00 – 11:10: Otwarcie spotkania – Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
11.10 – 11.30: Przedstawienie rodzajów zadań konkursowych i terminów – Monika Pazik – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
11.30 – 12.10: Informacja na temat konkursu – prezentacja – Bożena Ugowska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
12.10 – 13.00: Dyskusja, Pytania, Podsumowanie.

Dokumenty do pobrania

Konkurs

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można pod linkiem – naciśnij tutaj.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk