OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Otwarty konkurs ofert. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Otwarty konkurs ofert – działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022 [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Otwarty konkurs ofert. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. #NGO #OzN #NGO. Autor: Marcin Mielewczyk
23.03.2022
Bożena Ugowska
Bożena
Ugowska
AUTOR
Bożena Ugowska
Bożena
Ugowska
23.03.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferty przyjmowane są w systemie witkac.pl do 21 kwietnia br.

Cel konkursu

Celem realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w rehabilitacji, a także w grupowych i indywidualnych zajęciach, udziału w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, świadczenie szerokiego zakresu poradnictwa, a także działania integrujące i przeciwdziałające dyskryminacji.

Kto może brać udział w konkursie ?

Możliwość ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Pomorza, prowadzących działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych.

Terminarz

Oferty przyjmowane są w systemie witkac.pl do dnia 21 kwietnia 2022 roku do godziny 15:45 oraz w formie papierowej do dnia 22 kwietnia 2022 roku.

Środki

Dostępna pula środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań wynosi 2.610.410,56 zł.

Szczegółowe informacje

Dokładnych informacji na temat konkursu udziela Bożena Ugowska – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-565.

Załączniki do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk