OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Spotkanie informacyjne - konkurs dot. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami [RELACJA]

Spotkanie informacyjne – konkurs dot. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego.
08.04.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
08.04.2022

W piątek, 8 kwietnia 2022 r. odbyło się zdalne spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu zasad ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie otworzyła Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, która wprowadziła do tematyki spotkania oraz podkreśliła znaczenie potrzeb osób z niepełnosprawności dla Samorządu Województwa Pomorskiego. Rodzaje zadań konkursowych, terminarz, zasady oraz wskazówki konkursu omówiły natomiast przedstawicielki Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnościami: Monika Pazik – Kierownik i Bożena Ugowska. W ramach spotkania nie zabrakło również przestrzeni na pytania od uczestników, dotyczące konkursu.

Do pobrania

Szczegółowe informacje nt. konkursu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk