POMORSKA RADA DS POLITYKI SENIORALNEJ
V spotkanie 16 maja 2022

Piąte spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – 16 maja 2022r.

V spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej. Fot. Aleksandra Skowrońska
16.05.2022
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
16.05.2022

Członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej (kadencja 2021-2025) spotkali się 16 maja 2022 r. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady – Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

W sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej obradowali jako Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”.

Ponadto wzięli udział w badaniu ankietowym Pomorskiej Sieci COP, Fundacji RC prowadzonym przez Pomorską Pracownię Badań Obywatelskich. Badanie dotyczy obecnej sytuacji związanej z funkcjonowaniem Rad Senioralnych w woj. pomorskim. Na podstawie opinii i rozmów z członkami Rad Senioralnych powstanie raport, który będzie zarówno próbą diagnozy obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się pomocne w dalszym funkcjonowaniu Rad Senioralnych na Pomorzu.

Galeria zdjęć: fot. Aleksandra Skowrońska

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk