"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Pomorskie dla Seniorów 2022 wyniki konkursu

Znamy Laureatów Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w roku 2022

Grafika informacyjna wyników konkursu - przedstawia Barbarę Kaszubę - laureatkę z roku 2021 w kategorii Zwyczajna Niezwyczajna Seniorka. Autor M. Mielewczyk.
16.05.2022
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
16.05.2022

W poniedziałek 16 maja obradowała Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów", którą stanowili członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagród 35 laureatom: piętnastu osobom w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka, pięciu pracodawcom w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz piętnastu osobom i organizacjom w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

Konkurs trwał od dnia 15 marca do 29 kwietnia 2022r. Zgłoszenia można było dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniorów” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W terminie ustalonym w Regulaminie Konkursu wpłynęły 74 kandydatury:
35 w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka,
5 w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz
34 w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły w terminie zakwalifikowano do oceny merytorycznej.
16 maja 2022 r. Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” na podstawie kryteriów określonych w kartach oceny formalnej i merytorycznej dokonała oceny zgłoszonych kandydatur oraz wyboru laureatów w trzech kategoriach Konkursu:

 • Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka,
 • Pracodawca przyjazny Seniorom,
 • Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

W kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka Kapituła Konkursu dokonała oceny poprawnie zgłoszonych kandydatur w każdym z terenów powiatów i miast na prawach powiatu oraz dokonała wyboru 15 laureatów. Podczas oceny zwracano uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań Kandydata na rzecz społeczności lokalnej, aktywność Kandydata wykonywaną w ramach wolontariatu.

Laureaci w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka

 1. powiat chojnicki– gmina Czersk – Jean Paul Kaminski
 2. powiat człuchowski– gmina Przechlewo – Wołujewicz Wacław
 3. Gdańsk – Butrym Anna
 4. Gdynia – Gdynia – Andrzejewska Kessler Władysława
 5. powiat kartuski– gmina Kartuzy – Lewicz Aleksandra
 6. powiat kościerski– gmina Kościerzyna – Kurszewska Danuta
 7. powiat kwidzyński– gmina Kwidzyn – Gwóźdź-Pelowska Teresa
 8. powiat lęborski– gmina Wicko – Gawron-Gołębiowska Barbara
 9. powiat malborski– gmina Malbork – Pozorska Danuta
 10. powiat pucki– gmina Puck – Ceszke Brunon
 11. Słupsk – Staszewska Dorota
 12. powiat słupski – gmina Kępice – Słomski Zenon
 13. powiat sztumski– gmina Sztum – Mazerski Ryszard
 14. powiat tczewski– gmina Gniew – Danowska Grażyna
 15. powiat wejherowski– gmina Linia – Sommer Jadwiga

W kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom Kapituła Konkursu dokonała oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań wskazujących, że Pracodawca zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz Pracodawca promuje współpracę międzypokoleniową. Kapituła Konkursu postanowiła uhonorować 5 laureatów.

Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom

 1. powiat chojnicki – gmina Chojnice – Bank Żywności w Chojnicach
 2. powiat malborski – gmina Malbork – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
 3. Sopot – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
 4. powiat sztumski – gmina Mikołajki Pomorskie – Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne
 5. powiat wejherowski – gmina Reda – NORDVIK Krzysztof Wróbel i Synowie Spółka Jawna

W kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów Kapituła Konkursu dokonała wyboru 15 laureatów, podczas oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis dokonań wskazujący, że Kandydat wyróżnia się w sposób szczególny w działalności na rzecz osób starszych, Aktywność kandydata promuje działania międzypokoleniowe.

Laureaci w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów

 1. powiat chojnicki – gmina Czersk – Kawiarnia „Siódme Niebo”
 2. powiat człuchowski – gmina Czarne – Kręcigłowa Monika
 3. Gdańsk -Fundacja Pomagamy nie ziewamy
 4. powiat gdański – gmina – Kolbudy – Pawłowska Elżbieta
 5. Gdynia – Gruchała Patryk
 6. powiat kartuski – gmina – Somonino- Zielka Irena
 7. powiat kościerski – gmina – Kościerzyna – Stowarzyszenie LOS
 8. powiat kwidzyński – gmina – Kwidzyn – Stowarzyszenie „Seniorzy 50+”
 9. powiat malborski – gmina – Malbork – Charzewski Marek
 10. powiat nowodworski – gmina – Sztutowo – Dróżdż Krystyna
 11. powiat pucki – gmina Puck -Jabłońska Katarzyna
 12. Słupsk – Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej
 13. powiat sztumski – gmina Sztum – Stowarzyszenie „Dar Serca”
 14. powiat tczewski – gmina Gniew – Kołodziejczyk Elżbieta
 15. powiat wejherowski – gmina Choczewo – Gabryelska Violetta

Marszałek Województwa doceniając szczególne zasługi w działaniach na rzecz pomorskich Seniorów przyznał Nagrodę Specjalną.

Laureat Nagrody Specjalnej:

 • powiat wejherowski – gmina Reda – Okrój Kazimierz

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i nominowanym!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk