EKONOMIA SPOŁECZNA
Rusza 8. edycja Konkursu Funduszu Inicjowania Rozwoju [INFORMACJA]

Rusza 8. edycja Konkursu Funduszu Inicjowania Rozwoju [INFORMACJA]

Zdjęcie z poprzedniej edycji FIR. Źródło: Up Foundation
01.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
01.06.2022

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION - organizator Konkursu Grantowego FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU zaprasza do przesyłania formularzy zgłoszeniowych do tegorocznej, 8. edycji FIR. W Konkursie wspierane są najlepsze pomorskie innowacje międzysektorowe, realizowane wspólnie przez organizację pozarządową, biznes i instytucję publiczną.

Ważna współpraca

Partnerstwo, jako cel nadrzędny Funduszu Inicjowania Rozwoju  i przedmiotowego Konkursu to wartość, która przekłuta w działanie, pozwala odpowiadać na ważne wyzwania społeczne i gospodarcze. Pozwala mierzyć się z problemami w sposób bardziej optymalny i efektywny uwzględniający różne perspektywy. Bez Partnerstw dzisiejszy świat – lokalny, regionalny czy globalny jest skazany na wiele zagrożeń.

Współczesny świat zmaga się z globalnymi wyzwaniami: utratą bezpieczeństwa, zmianami klimatycznymi, głodem versus marnowaniem żywności, nadmiernym zużyciem energii, dewastacją bioróżnorodności i neuro różnorodności, brakiem tolerancji czy wykluczeniem społecznym. To też czas szczególnie trudny dla naszej części świata, w związku z wojną w Ukrainie. Przyszłość wymaga współpracy, jednak odejście od wizji społeczeństwa opartego na indywidualizmie, który był motywem przewodnim ostatnich trzydziestu lat, to proces.

W tym roku również Konkurs Grantowy jest częścią Kampanii 17 celów i szczególnie poszukiwane są inicjatywy, które będą realizować co najmniej jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Nowe założenie

W 2022 roku przyświeca nowe założenie, w którym zapraszani są Grantobiorców, do roli ambasadorów zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie rozwiązań pro środowiskowych oraz w zakresie dostępności projektu. Za zaprojektowane rozwiązania w obszarze pro środowiskowym i dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami będzie można otrzymać dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej konkursu. Nie są one obowiązkowe. Działania mogą być wdrożone zarówno na poziomie zarządzania projektem, jak i prac merytorycznych realizowanych przez partnerstwo.

Jeżeli:

Dostrzegasz potrzebę zmiany?

Chodzi Ci po głowie nowatorskie rozwiązanie?

Chcesz wpłynąć na wzrost odpowiedzialności społecznej w regionie?

Wiesz, jak chronić środowisko naturalne albo masz pomysł, co zrobić wyzwaniami w swojej społeczności

Wyślij do formularz zgłoszeniowy!

Najlepsze inicjatywy zostaną zaproszone do Akceleratora Innowacji Międzysektorowych, w ramach którego będą mogli:

  • otrzymać wsparcie merytoryczne szyte na miarę potrzeb partnerstwa,
  • skorzystać z opieki mentora,
  • wziąć udział w warsztatach i konsultacjach indywidualnych,
  • otrzymać grant w wysokości nawet 25 tysięcy złotych.

W dotychczasowych edycjach Konkursu przekazaliśmy na realizację projektów międzysektorowych ponad 700 000 złotych dla 35 inicjatywy z obszaru Województwa Pomorskiego.​

​​​Zgłoszenia i  dodatkowe informacje

​Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2022 roku. Link do formularza: naciśnij tutaj. Kontakt: Justyna Kowalkowska – Koordynatorka Funduszu, email: kontakt@upfoundation.pl. Szczegółowe informacje: link, naciśnij tutaj.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk