"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Stowarzyszenie „Seniorzy 50+ Przyjacielem Seniorów w powiecie kwidzyńskim oraz Kordian Kulaszewicz ze specjalnym wyróżnieniem Przyjaciela Seniorów w Gdyni

Stowarzyszenie „Seniorzy 50+ Przyjacielem Seniorów w powiecie kwidzyńskim oraz Kordian Kulaszewicz ze specjalnym wyróżnieniem Przyjaciela Seniorów w Gdyni

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
08.06.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
08.06.2022

W środę 8 czerwca 2022 roku w Gdańsku podczas IX spotkania Pomorskiego Forum Rad Seniorów uhonorowano Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii Przyjaciel/Przyjaciółka Seniorów. Agnieszka Kapała-Sokalska - członkini Zarządu Województwa Pomorskiego wręczyła nagrody na ręce Prezes Stowarzyszenia Ewie Stec oraz wyróżnienie w kategorii „Przyjaciel Seniorów” Kordianowi Kulaszewiczowi – Prezesowi Fundacji Adaptacja z Gdyni.

Informacja o laureatach

Laureat w kategorii „Przyjaciel Seniora” – Stowarzyszenie Seniorzy 50+ (Prezes Ewa Stec)

Kandydaturę zgłosiła: Jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego: Norbert Cesarz Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” w Kwidzynie powstało w 2012 roku. Zebrała się wtedy grupa kreatywnych osób, która postanowiła skupić wokół siebie osoby starsze, ale aktywne, mające chęć do działania. Na czele tej grupy stanęła Pani Ewa Stec, która pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia do chwili obecnej. Na początku organizacja liczyła tylko 40-cioro członków, ale z roku na rok przybywały nowe osoby i obecnie stowarzyszenie liczy już prawie 200 osób. Głównym celem podejmowanych działań jest aktywizacja społeczna ludzi starszych, aby nie zamykali się w swoich domach, Kolejne cele to: edukacja prozdrowotna, propagowanie działalności kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczej, ponadto działania na rzecz osób niepełnosprawnych i dialog międzypokoleniowy. Członkowie spotykają się regularnie raz w tygodniu. Spotkania odbywają się w pomieszczeniach udostępnionych przez Kwidzyńskie Centrum Kultury, gdzie można przyjść, posiedzieć, wypić kawę lub herbatę, porozmawiać.

Tematami prelekcji lub wykładów są sprawy dotyczące seniorów, ich bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, historii a także zasad funkcjonowania we współczesnym świecie.

Organizowane są również warsztaty tematyczne np.: kulinarne, florystyczne, historyczne, na których uczestnicy poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Kolejną formą działalności są wspólne wyjazdy. We współpracy z biurami podróży organizowane są jednodniowe lub dłuższe wycieczki turystyczno-krajoznawcze. W ten sposób seniorzy odwiedzili już wiele pięknych i ciekawych miejsc w naszym kraju. Seniorzy mają również możliwość korzystania z wyjazdów na turnusy sanatoryjno-rehabilitacyjne. W ramach upowszechniania zdrowego stylu życia i dbania o kondycję członkowie stowarzyszenia mogą przez cały rok uczestniczyć w specjalnie dla nas prowadzonych zajęciach gimnastyki i zajęciach na pływalni. Ponadto organizowane są wyjazdy na imprezy kulturalno-rozrywkowe, spektakle teatralne lub koncerty.

Wszystkie wyżej wymienione formy aktywności są okazją do integrowania się, poszerzania grona znajomych i sprawiają, że uczestnicy tych działań czują się jak jedna wielka rodzina. Niewątpliwie, ogromna w tym zasługa Pani Ewy Stec. Jako Prezes stowarzyszenia wnosi swoje wyjątkowe ciepło i energię, którą zaraża innych i porywa do działania. Trudno już dziś wyobrazić sobie Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” bez tej życzliwej i otwartej osoby.

Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja wyróżniony w kategorii Przyjaciel Seniora

Kandydaturę zgłosiła: jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego – Lilianna Szewczuk-Putrym, Klub Seniora „Tęcza” przy Domu Pomocy Społecznej w Gdyni, dyrektor DPS

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Przyjacielem Seniorów z całą pewnością można nazwać Pana Kordiana Kulaszewicza. Od lat angażuje się w różne działania na rzecz osób starszych w naszym mieście i kraju, mimo młodego wieku posiada ogromne doświadczenie w pracy z Seniorami, starając się o poprawę jakości ich życia.

Z zaangażowaniem aktywizuje Seniorów, opiekuje się nimi i integruje środowisko. Od ponad sześciu lat prowadzi świetlicę opiekuńczą przy Fundacji Adaptacja, gdzie pracuje z osobami niepełnosprawnymi, zapewniając im całodzienną opiekę, rehabilitację i terapię zajęciową Jednocześnie nie zapomina o kreatywnych seniorach, oferując im zajęcia kulturalno-edukacyjno-rozrywkowe. Pan Kordian jest osobą, która łączy pokolenia, by utrzymać silną i przyjazną więź między ludźmi niezależnie od wieku.

Laureat w kategorii „Przyjaciel Seniora” – Stowarzyszenie Seniorzy 50+ otrzymuje:

kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja wyróżniony w kategorii „Przyjaciel Seniora” z Gdyni otrzymuje dyplom

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Fot. Aleksandra Skowrońska]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk