NGO
Zdjęcie poglądowe. Zawiera napis

Otwarty konkurs ofert dot. wsparcia powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich NGO [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia napis "NGO". Źródło: Canva
09.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
09.06.2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym wspierania prowadzenia i rozwoju powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych. Oferty przyjmowane są do 4 lipca 2022 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. „Wspieranie prowadzenia i rozwoju powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących”.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk