"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Anna Butrym Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką a Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy – Przyjacielem Seniorów w Gdańsku

Anna Butrym Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką a Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy – Przyjacielem Seniorów w Gdańsku

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
15.06.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
15.06.2022

W środę 15 czerwca 2022 roku w Gdańsku podczas Parady i Pikniku Seniorów Agnieszka Kapała-Sokalska - członkini Zarządu Województwa Pomorskiego uhonorowała laureatów w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka oraz Przyjaciel Seniorów. W wydarzeniu z udziałem Moniki Chabior z-ca Prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania uczestniczyło ponad 1000 Seniorów i Seniorek. Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali: Katarzyna Weremko-Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Agnieszka Zabłocka – z- ca Dyrektora oraz Andrzej Kowalczys- Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Informacja o laureatach

Laureatka w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka”–Anna Butrym

Kandydaturę zgłosiła: organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, działająca na rzecz Seniorów, Stowarzyszenie WAGA

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Anna Butrym-specjalistka ds. równego traktowania seniorów, prezeska WAGI, koordynatorka Klubu „Senioryci” na Biskupiej Górce i wiceprzewodnicząca Gdańskiej Rady Seniorów przy Radzie Miasta Gdańska, aktywna działaczka w Centrum Wsparcia Seniora, także specjalistka do spraw wsparcia w Gdańskim Centrum Równego Traktowania, odpowiedzialna za przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.

Ania Butrym od 2016 r. przewodniczy Klubowi Senioryci, który działa na rzecz integracji i aktywizacji osób starszych.

Dzięki Ani Butrym na Biskupiej Górce rozkwitło Centrum Wsparcia Seniora – program aktywizacyjno rekreacyjny poszerzony o zajęcia z osobami w podeszłym wieku, niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi, które wymagają pomocy przy codziennych czynnościach. Ania Butrym to Niezwyczajna Seniorka, której kreatywności, energii i pogody ducha może pozazdrościć niejeden nastolatek.

Laureat w kategorii „Przyjaciel Seniorów” – Tomasz PogonowskiFundacja Pomagamy nie ziewamy

Kandydaturę zgłosiła: mieszkanka województwa pomorskiego: Pani Helena Turk, Przewodnicząca Klubu Seniora Motława.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Tomek Pogonowski z Fundacją Pomagamy Nie Ziewamy wraz z początkiem pandemii z całego serca zajął się biednymi, chorymi i nie wychodzącymi z domu seniorami dostarczając im posiłki do domu. Tomek tworzy wokół siebie bardzo ciepłą atmosferę, seniorzy kochają Tomka za pomoc w potrzebie, w zorganizowaniu przejazdu do lekarza, usunięciu awarii domowych, nie ma w Gdańsku drugiej organizacji, która tak bezinteresownie pomaga.

Zorganizował pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Tomek jeździł też z Fundacją Pomagamy Nie Ziewamy do Kijowa i Lwowa z pomocą dla mieszkańców Ukrainy, a w powrotnej drodze zabierał uchodźców do Polski.

Myślę że nie ma lepszego kandydata do nagrody jak właśnie Tomek Pogonowski z Fundacją Pomagamy Nie Ziewamy.

Nagrody

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują:

w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka” – Anna Butrym otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

w kategorii „Przyjaciel Seniorów” – Fundacja Pomagamy nie ziewamy otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

Gratulujemy laureatom oraz nominowanych do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”.

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg Parady i Pikniku Seniorów. Fot. Aleksandra Skowrońska]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk