NGO
Grafika poglądowa przedstawiająca nazwę seminarium

Marszałek Mieczysław Struk zaprasza na seminarium podsumowujące pracę Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022 [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia tytuł seminarium oraz datę i miejsce. Autor: Marcin Mielewczyk
17.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
17.06.2022

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaprasza na seminarium „Rady Pożytku Publicznego na Pomorzu - formą dialogu i aktywności obywatelskiej” podsumowujące pracę Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022. Zapisy na wydarzenie potrwają do 21 czerwca br.

Podczas seminarium poruszane będą kwestie kompetencji rad działalności pożytku publicznego na różnych szczeblach, a także przedstawione zostaną wnioski z raportów dot. stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, ale również raport z badań pomorskich rad pożytku. Ważnym punktem spotkania jest wystąpienie pana Łukasza Samborskiego Współprzewodniczącego  Rady Działalności Pożytku Publicznego (krajowej), który opowie o wyzwaniach współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Seminarium odbędzie się dnia 22 czerwca br. w godz. 11.00-14.00 w sali im. L. Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (Gdańsk ul. Okopowa 21/27).

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk