SENIORZY
Konferencja regionalna Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Konferencja regionalna Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania. Fot. Aleksandra Skowrońska
23.06.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
23.06.2022

23 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, przy ulicy Okopowej 21/27 odbyła się konferencja regionalna Pomorskiej Delagatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Obradom z udziałem delegatów Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów a także seniorów zainteresowanych kandydowaniem do IV kadencji przewodniczyła Krystyna Lewkowicz – Przewodnicząca Prezydium. W spotkaniu wzięła udział Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, działające jako rzecznik interesów Seniorów. OPS zajmuje się rekomendowaniem rządowi rozwiązań prawnych i organizacyjnych poprawiających sytuację osób starszych w Polsce.

Spotkanie poświęcone było głównie powołaniu Centrum Dialogu i Integracji Społecznej,  organizacji VIII sesji sprawozdawczo-wyborczej OPS oraz ukonstytuowaniu się składu IV kadencji na lata 2022-2025, w tym omówienie kandydatur do Prezydium OPS. Nowy skład delegatów IV kadencji zostanie ustalony po wyczerpaniu terminu przyjmowania zgłoszeń, tj. po 30.06.2022.

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg konferencji. Fot. Aleksandra Skowrońska]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk