POMORSKA RADA POLITYKI SENIORALNEJ
Szóste spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – 1 lipca 2022r.

Szóste spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – 1 lipca 2022r.

Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania. Fot. Aleksandra Skowrońska
01.07.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
01.07.2022

Członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej (kadencja 2021-2024) spotkali się 1 lipca 2022 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady – Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom zdrowia psychicznego osób starszych oraz możliwościom zapewnienia opieki osobom w wieku senioralnym. Temat zaprezentował zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku dr. psychiatra Jędrzej Nowaczyk. Drugim tematem poruszanym na spotkaniu był wolontariat szpitalny – prezentowanym przez Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki – Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku – Marzenę Olszewską – Fryc.

Dodatkowo była możliwość skorzystania z oferowanych bezpłatnych badań profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej przez Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku (poziom cukru, pomiar ciśnienia oraz pomiar masy ciała).

[Galeria zdjęć: fot. Aleksandra Skowrońska]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk