"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Władysława Andrzejewska-Kessler Zwyczajną–Niezwyczajną Seniorką a Patryk Gruchała–Przyjacielem Seniorów w Gdyni

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego z Gdyni

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
05.07.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
05.07.2022

W dniu 5 lipca 2022 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nagrodzono laureatów z Gdyni. Laureaci otrzymali Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie „Pomorskie dla Seniorów" z rąk Agnieszki Kapały-Sokalskiej – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. W wydarzeniu z udziałem członków i sympatyków Fundacji „My Kaszubi...” uczestniczyła Katarzyna Weremko-Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Barbara Bałka – Pełnomocniczka Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Laureatka w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka”–Władysława Andrzejewska-Kessler

Zgłoszona kandydatka długo pracowała na wizerunek wolontariusza wszechstronnego. Chcąc być osobą w pełni przygotowaną do działań z seniorami, osobami z niepełnosprawnością i łącząc pokolenia z osobami młodymi, sama zgłaszała się na szkolenia, które dziś pozwalają jej na pozytywne rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Chcąc być przygotowaną na różne wyzwania poznała język angielski i podstawy języka migowego.

Pani Władysława Andrzejewska-KessIer udziela się w kilku instytucjach Trójmiasta. Współpraca z Muzeum Emigracji zaowocowała prawie setką Porozumień wolontariackich oraz współtworzeniem projektu „Szanowni Państwo i Miasto” zawierającego opowieści gdyńskich seniorów, których rodziny przyjechały do Gdyni na początku XX wieku. Ten projekt zdecydował o przyznaniu na Targach Seniora tytułu „Super Seniora” roku 2015 w Sopocie.

Nie tylko Gdynia jest w kręgu zainteresowań mojej kandydatki. Współpracuje intensywnie z Wolontariatem Gdańsk, Sztabem Gdańskim Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w roku 2022 po raz 27). Zgłoszenie Pani Władysławy to uznanie dla jej wkładu w prace z seniorami w bardzo trudnym dla wielu z nich czasie pandemii COVID 19. Ograniczenia w poruszaniu się, brak kontaktów międzyludzkich, ograniczonych jedynie do telefonów, mogły tylko pogłębiać osamotnienie i wykluczenie społeczne. Dzięki dużemu zaangażowaniu się w działalność Fundacji My Kaszubi i swojej pracy wolontariackiej w projekcie „Kultura + senior” Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, udało się zaktywizować osoby w wieku 60+, 70+ i 80+ do udziału w projekcjach filmowych.

Należy to traktować jako rodzaj terapii, która zachęcała do uczestnictwa w integracji społecznej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zauważenie takiego problemu spowodowało, że udało się zaprosić i zorganizować obecność na salach kinowych seniorek nawet z I grupą inwalidzką łącznie z dowozem spoza Trójmiasta.

Wspólne spędzanie czasu, wsłuchiwanie się w ich historie, ciekawość drugiego człowieka, empatyczne podejście do drugiej osoby, szacunek cierpliwość mojej kandydatki budują wśród seniorów poczucie pewności i przynależności do społeczeństwa tu i teraz.

Kandydaturę zgłosiła: organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, działająca na rzecz Seniorów – Barbara Kaszuba Prezes Zarządu Fundacji „My Kaszubi…”

Laureat w kategorii „Przyjaciel Seniorów” – Patryk Gruchała

Pan Patryk Gruchała realizował i realizuje szkolenia dla Seniorów , którzy nie mieli wcześniej dużej styczności ze światem informatycznym i Internetem. Pan Patryk pozwolił poznać tym osobom w bardzo przystępny sposób obsługę komputera w celu szybkiego komunikowania się przez Internet ze znajomymi i rodziną, pokazał jak prosto wyszukiwać informacje w Internecie, przeglądać interesujące wiadomości, jak wgrać bezpłatnie aplikacje na telefon komórkowy.

Wykazał się dużym zaangażowaniem i troską o edukację technologiczno-informacyjną. Te międzypokoleniowe spotkania były dla Seniorów wspierające, z dużym nośnikiem edukacyjnym. Panie nauczyły się: wysyłać e-mail oraz załączać pliki i zdjęcia do maila, zgrywać zdjęcia z aparatu /telefonu na komputer, korzystać z portali społecznościowych, chronić swoje dane w Internecie, zabezpieczać komputer przed zagrożeniami z sieci, dokonywać zakupów online w sklepach internetowych- pisania tekstów z pomocą edytora tekstu czytania e-boków oraz słuchania audiobooków. Pan Patryk , jak nikt inny, rozumie, że w zinformatyzowanym świecie to właśnie Seniorzy potrzebują takich praktycznych umiejętności korzystania z urządzeń cyfrowych dlatego położył nacisk na poznawanie nowych technologii Wykazał się dużą cierpliwością, ciepłem, empatią. To właśnie On sprawił, że w czasie pandemii Seniorzy mieli otwarte okno na świat.

Kandydaturę zgłosiła: organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, działająca na rzecz Seniorów – Barbara Kaszuba Prezes Zarządu Fundacji „My Kaszubi…”

Nagrody

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują:

w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka” – Władysława Andrzejewska-Kessler otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

w kategorii „Przyjaciel Seniorów” – Patryk Gruchała otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

Gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”.

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg wydarzenia. Fot. Aleksandra Skowrońska]
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk