"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Kolejny laureat uhonorowany! Pan Brunon Ceszke „Zwyczajnym – Niezwyczajnym Seniorem” z powiatu puckiego

Kolejny laureat uhonorowany! Pan Brunon Ceszke „Zwyczajnym – Niezwyczajnym Seniorem” z powiatu puckiego

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
09.07.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
09.07.2022

W dniu 9 lipca 2022 roku podczas V wojewódzkiej Seniorady w Skarszewach, nagrodzono laureata z powiatu puckiego. Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie „Pomorskie dla Seniorów" wręczył Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Świlski. W wydarzeniu wzięli udział Maciej Kowalczuk - Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Sportu, Jacek Pauli - Burmistrz Skarszew, Piotr Klecha - Prezes LZS wraz ze swoim zastępcą Janem Trofimowiczem oraz Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Laureat w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior”– Brunon Ceszke

Brunon Ceszke urodził się 26 marca 1954 roku w Pucku. Postać wyjątkowo bogata w przejawach szacunku do swej małej ojczyzny-Strzelna w Gminie Puck. Jego mottem życiowym są słowa: „wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni a tylko zgoda, współpraca i aktywność mogą zmienić na lepsze naszą małą i wielką ojczyznę”.

Od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do wszelkiej aktywności fizycznej. Jak sam wspominał na pierwszych poważnych zawodach rangi powiatowej wystartował w  1970 roku na stadionie w Pucku. Był jednym z najbardziej zaangażowanych młodzieńców, którzy reaktywowali do istnienia i rozwinęli w latach kolejnych LZS Sokół Strzelno.

Był jednym z inicjatorów rywalizacji Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Puck. Był inicjatorem powstania w Strzelnie w 1990 roku oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, współorganizował niezliczoną ilość wydarzeń o charakterze kulturalnym z elementami kaszubskimi.

Obecnie jest zaangażowany w tworzenie Izby Regionalnej w rodzinnej miejscowości. Od blisko 40 lat aktywnie działa w strukturach OSP Strzelno, gdzie tworzy kolejne tomy kronik i ocala pamięć o ludziach i wydarzeniach. Pełni funkcję sekretarza jednostki OSP. W ostatnich latach współorganizator i aktywny uczestnik Gminnych Seniorad w Gminie Puck, a także Seniorad Wojewódzkich LZS w Lini i Skarszewach. Od 2020 roku aktywnie przewodzi w Kole Seniora w Strzelnie. Członkowie koła pod przewodnictwem Bronka Ceszke aktywnie i systematycznie uczestniczą w  zajęciach, licznych wyjazdach i wycieczkach, a także zajęciach tematycznych np. z zakresu zdrowia, profilaktyki, prawa, zdrowego żywienia, kultury kaszubskiej, rozwijają tężyznę fizyczną podczas licznych wycieczek rowerowych po okolicznych miejscowościach a także podczas marszy Nordic Walking.

Jako Pomorskie Zrzeszenie LZS, dostrzegając wielkie zaangażowanie kol. Bronka na wielu płaszczyznach: sportowej, rekreacyjnej, turystycznej, strażackiej, kulturalnej, historycznej i regionalnej jesteśmy przekonani, że zasługuje On na wyróżnienie Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego.

Kandydaturę zgłosiła: organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, działająca na rzecz Seniorów – Pomorskie Zrzeszenie LZS – Jan Trofimowicz – Wiceprezes Zarządu

Nagrody

w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior” – Brunon Ceszke otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

Gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”!

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg wydarzenia. Fot. Aleksandra Skowrońska]

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg wydarzenia. Fot. Wiesław Kempa]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk