SENIORZY
Grafika poglądowa

Zaproszenie na Webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne” [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe. Źródło: CANVA
28.07.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
28.07.2022

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza Seniorów na Webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne” które odbędzie się 21 września 2022 roku w godz. 10:00-13:00.

Celem webinarium jest poszerzenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2022 roku (w godz. 10:00-13:00). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 września 2022 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Organizatorem seminarium online jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR i Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium skierowane jest do seniorów, aby zwiększyć świadomość tej grupy społecznej w związku z zagrożeniami występującymi w Internecie. 

Szczegółowe informacje
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk