"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Wręczenie nagrody „Pomorskie dla Seniorów” w Pucku. Pani Katarzyna Jabłońska „Przyjaciółką Seniorów”! [RELACJA]

Wręczenie nagrody „Pomorskie dla Seniorów” w Pucku. Pani Katarzyna Jabłońska „Przyjaciółką Seniorów”! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia.
07.08.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
07.08.2022

W niedzielę, 7 sierpnia 2022 r. podczas uroczystości "Puckiego Dnia Kapra" wyróżniono kolejną laureatkę konkursu "Pomorskie dla Seniorów". Wyróżniona w kategorii "Przyjaciółka Seniorów" została Pani Katarzyna Jabłońska. Nagrodę na ręce laureatki z powiatu puckiego przekazał Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego - Andrzej Struk w towarzystwie Pełnomocniczki Marszałka ds. Polityki Senioralnej - Barbary Bałki.

Laureatka:  w kategorii Przyjaciółka Seniorów” – Katarzyna Jabłońska – otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

 

Informacja o laureacie:

  • zgłaszający kandydaturę

Osoba fizyczna — mieszkaniec województwa pomorskiego, p. Ewa Włudzik – Radna Miasta Pucka oraz Przewodnicząca Rady Seniora Miasta Pucka

  • uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Katarzyna Jabłońska jest osobą, która bezapelacyjnie zasługuje na nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii Przyjaciółka Seniorów.

W październiku 2012 roku powstało w Pucku stowarzyszenie pod nazwą „Aktywny Puck”, którego celem było organizowanie działań aktywizujących mieszkańców, a szczególnie osób w wieku senioralnym. Kasia była inicjatorem powstania stowarzyszenia i głównym motorem działań „Aktywnego Pucka” w pozyskiwaniu środków, szczególnie tych na rzecz seniorów. Od początku pełniła rolę wiceprezesa w organizacji.

Kasia zainicjowała zajęcia Nordic Walking szczególnie dla seniorów, organizowała wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, opery, często połączone ze zwiedzaniem ciekawych miejsc, a także z udziałem w ważnych wydarzeniach. Marzeniem Kasi było m.in. stworzenie Klubu Seniora, w ramach którego starsi mieszkańcy naszego miasta mieliby możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i realizacji swoich pasji oraz rozwijania zainteresowań.

Od chwili powstania Centrum Organizacji Pozarządowych organizowany przez Kasię Klub Seniora miał wreszcie miejsce, w którym odbywały się cykliczne spotkania seniorów obejmujące zajęcia z decoupage, wspólne ozdabianie pierników, spotkania z prawnikami, pracownikami ZUSu, uwielbiającymi podróże po Polsce i świecie, zajęcia nauki obsługi telefonu, aparatu fotograficznego, podstawy pracy na komputerze, zgrywanie i obróbka zdjęć.

Kasia zainicjowała wieczornice poetyckie, które organizowane były we współpracy seniorów z młodzieżą szkolną. W 2018 roku Kasia brała aktywny udział w tworzeniu Rady Seniora w Pucku oraz lokalnego programu rabatowego „Karta Seniora” dla mieszkańców Pucka.

Kasia posiada dar przekonywania, przyciągania i zjednywania sobie ludzi, Jest osobą życzliwą, sympatyczną, kreatywną w swoich pomysłach i kompetentną w ich realizacji, okazującą pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Bardzo zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej, szczególnie seniorów.

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia.]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk